کد خبر: 716364 A

دسترسی کتابخانه الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به پایگاه‌های داده‌ای دیجیتال SAGE و Pro Quest تمدید شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دسترسی کتابخانه الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به پایگاه‌های داده‌ای دیجیتال SAGE و Pro Quest و همچنین پایگاه داده‌ای مقالات داده‌ای داخلی ایران، نورمگز نیز برای سال 2019 تمدید شد.

 شایان ذکر است که پایگاهPro Quest از تاریخ 29 دی‌ماه (19 ژانویه 2019) جهت ارتقای زیرساخت، برای مدتی از دسترس خارج خواهد شد.

پایگاه k پایگاه داده‌ای Pro Quest SAGE نورمگز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر