کد خبر: 714525 A

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

پروانه سلحشوری با تأکید بر این نکته که بدون در نظر گرفتن میراث فرهنگی نمی‌توان برنامه توسعه نوشت تصریح کرد: با معرفی ، حفاظت و مرمت میراث فرهنگی می‌توانیم گردشگری در ایران را رونق ببخشیم.

به گزارش ایلنا، پروانه سلحشوری (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) در دیدار با بهروز عمرانی (سرپرست پژوهشگاه) به ضرورت پرداختن به میراث فرهنگی تاکید کرد و گفت: با معرفی، حفاظت و مرمت میراث فرهنگی می‌توانیم گردشگری در ایران را رونق ببخشیم .

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته که میراث فرهنگی می‌بایست زیربنای گردشگری در ایران باشد تصریح کرد: این امر همچون گذشته باید توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری دنبال شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه‌های مطالعاتی، بررسی و کاوش‌های باستان شناسی که توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، در محوطه‌های تاریخی صورت می‌گیرد افزود: در نتیجه این فعالیت‌ها به تدریج سایت‌موزه‌ها به وجود می‌آیند که با جذب گردشگران داخلی و خارجی  منجر به اشتغالزایی شده و همچنین هویت ملی و محلی را تقویت می‌کنند .

سلحشور ی کارکرد دیگر این امر را جلوگیری از مهاجرت روستاییان به مناطق شهری و تخلیه نشدن روستاها دانست که امروزه به شکل گسترده‌ای در حال شکل گیری است و گفت: تخلیه روستاها آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری را در کشور به وجود آورده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در حوزه گردشگری نباید به صورت جزیره‌ای و بدون در نظر گرفتن میراث فرهنگی عمل کرد افزود: بدون در نظر گرفتن میراث فرهنگی نمی‌توان برنامه توسعه نوشت زیرا میراث فرهنگی و حفاظت از آن یکی از منابع توسعه پایدار در ایران است.

وی تصریح کرد:  دستگاها و نهادهای مختلف می‌بایست در امر توسعه و گردشگری هماهنگ با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری حرکت کنند تا توسعه‌ای پایدار و همه جانبه رخ دهد که یقینا این راهی برای دستیابی به اشتغال پایدار خواهد بود و بخش اعظمی از بیکاری و مشکلات اجتماعی را التیام خواهد بخشید.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پروانه سلحشوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر