کد خبر: 713355 A

هلن جارویس و همکاران او در کتاب شهر و جنسیت کوشیده‌اند به ترکیب نظام‌مند دو حوزه مطالعات شهری و مطالعات جنسیتی که بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند، بپردازند. کتاب می‌کوشد تا رابطه متقابل شهر و جنسیت را در حوزه‌های مختلف نشان دهد.

به گزارش ایلنا، شهرها مراکز اصلی تولید، مصرف و بازتولید هنجارها و هویت‌های مبتنی بر جنسیت هستند. در عین حال خود شهرها توسط تجسم جنسیتی و واقعیت اجتماعی فعالیت روزمره (در خانه، ملاءعام و مسافرت) شکل می‌گیرند. این رابطه متقابل هنوز در انبوه کتاب‌های مربوط به شهرها، سیاست‌های اجتماعی شهری و توسعه شهری به‌طور گسترده توسط نویسندگان بیان نشده است. دلیل این امر این‌ست که مفاهیم شهری، «جنسیت»، «مادی» و «اجتماعی» معمولاً به صورت حوزه‌های مطالعاتی جدا از هم در نظر گرفته می‌شوند. بیشتر کتاب‌های مقدماتی در زمینه مطالعات شهری، اکنون تمایز جنسیتی را در حوزه‌های مختلفی نظیر مسکن، حمل‌ونقل، اشتغال و مسئولیت‌های مربوط به مراقبت به رسمیت می‌شناسند، ولی ترکیب نظام‌مند مطالعات شهری و مطالعات جنسیتی به عنوان حوزه‌های تاثیرگذار بر یکدیگر، مدت‌هاست که مورد غفلت واقع شده است.

هلن جارویس و همکاران او در کتاب شهر و جنسیت کوشیده‌اند به ترکیب نظام‌مند دو حوزه مطالعات شهری و مطالعات جنسیتی که بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند، بپردازند. کتاب می‌کوشد تا رابطه متقابل شهر و جنسیت را در حوزه‌های مختلف نشان دهد. بدین منظور نویسندگان سعی کرده‌اند تا با استفاده از مفاهیم ترکیبی، شیوه نگرش نوینی به پدیده‌های اجتماعی در فضای شهری را مطرح کنند و مهارت‌های مربوط به تفکر بازتابی را در خواننده توسعه دهند. هدف این است که این کتاب در قفسه کتابخانه در بخش تلفیقی جای گیرد و این دو حوزه را که گاهی اوقات متخاصم به نظر می‌رسند، وارد گفتمان سازنده کند.

کتاب «شهر و جنسیت» نوشته هلن جارویس، پاولا کانتور و جاناتان کلاک، ترجمه محمود شارع‌پور با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه (چاپ نخست ۱۳۹۷) و با قیمت سی‌هزار تومان توسط نشر علمی‌وفرهنگی منتشر شده است.

کتاب مذکور مشتمل بر سه بخش و ده فصل (۵۷۵ صفحه) به شرح ذیل می‌باشد:

فصل اول: از دو راهی‌ها به فصل مشترک

فصل دوم: روندهای تاریخی در شهرها و مطالعات شهری

فصل سوم: روندها در تغییرات ساختار شهری، جنسیت و نظریه فمنیستی

فصل چهارم: مقیاس، قدرت و به هم وابستگی - بخش دوم: جنسیت و محیط مصنوع

فصل پنجم: زیرساخت و زندگی روزمره

فصل ششم: مهاجرت، جابجایی و تحرک

فصل هفتم: خانه ها، مشاغل، اجتماعات و شبکه ها - بخش سوم: بازنمایی و تنظیم

فصل هشتم: برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

فصل نهم: فقر شهری، معیشت و آسیب پذیری

فصل دهم: شهر و جنسیت؛ سیاست در عمل

جنسیت شهر انتشارات علمی و فرهنگی شهر و جنسیت کتاب شهر و جنسیت هلن جارویس پاولا کانتور جاناتان کلاک محمود شارع‌پور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر