کد خبر: 712902 A

سرپرست هیات باستان شناسی دانشگاه تهران در آذربایجان شرقی یکی از مهمترین یافته‌های سفالی فصل دوم کاوش باستان شناسی قلعه یا ارگ حکومتی شهر تاریخی – ایلخانی اوجان را ظرف شکسته فقاع (گلابی شگل) ایلخانی با تزئینات سنگ فیروزه منطقه اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، رحیم ولایتی (سرپرست هیات باستان شناسی دانشگاه تهران در آذربایجان شرقی) با اعلام خبر کشف سفال ایلخانی با تزئینات سنگ فیروزه، گفت: فصل دوم کاوش باستان شناسی قلعه یا ارگ حکومتی شهر تاریخی–ایلخانی اوجان با هدف آزاد سازی دیوارها و برج مدور جبهه شمال غربی این سازه بزرگ معماری شمال غرب کشور در ضلع شمال غربی آن انجام شد.

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران افزود: در این فصل هیات باستان شناسی دانشگاه تهران با استفاده از نقشه توپوگرافی محوطه ، ۷ ترانشه ۱۰× ۱۰ در ضلع شمال غربی قلعه تعیین و حفاری بر اساس طرح ارائه شده از سوی پژوهشکده باستان‌شناسی صورت گرفت.

این باستان شناس، حاصل کاوش این فصل را پاکسازی کامل دیوار شمالی قلعه و معماری برج مدور شمال غرب قلعه دانست و تصریح کرد:  با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و کندی کار  عملیات کاوش با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تمدید و انجام شد.

وی از مهمترین یافته‌های سفالی این کاوش را ظرف شکسته فقاع (گلابی شکل ) ایلخانی با تزئینات سنگ فیروزه منطقه دانست.

ولایتی گفت: هیات باستان شناسی دانشگاه تهران در فصل اول در تپه قلعه بزرگ شهر تاریخی اوجان (قبه تپه اشرف آباد- بستان آباد) در تابستان ۱۳۹۶ پنج ترانشه را  در ابعاد ۱۰ × ۱۰ متر در گوشه شمال غربی حصار قلعه و بر روی برجستگی گوشه شمال غربی تپه حفاری و کاوش کرد .

او با بیان اینکه در فصل نخست، کاوش در ترانشه‌های I و II در وسعت کل فضای ترانشه انجام گرفت تصریح کرد: در ترانشه‌های III و IV کاوش تنها در نیمی از محدوده یعنی ۵ ×۱۰ متری از بخش جنوبی ترانشه انجام شد.

 ولایتی تصریح کرد: در ترانشه V نیز با توجه به اتمام مهلت قانونی  مجوز کاوش و محدودیت زمانی به منظور مشخص کردن ارتباط برج مدور با سازه‌های جنوبی تنها نواری دو متری از شمال این ترانشه مورد کاوش قرار گرفت و با مشخص شدن یک دیوار سنگی در جهت شمالی-جنوبی که برج مدور به آن منتهی می‌شد، کاوش در این  ترانشه نیز متوقف شد.

به گفته این باستان شناس،  در نتیجه کاوش در این ترانشه‌ها در فصل نخست یک مجموعه معماری متشکل از برج مدور و دیوارهای بیرونی بنایی بزرگ  قلعه یا ارگ جکومتی نمایان شد.

باستان شناسی کاوش کاوش باستان شناسی کشف سفال ایلخانی سنگ فیروزه تزئینات سنگ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر