کد خبر: 712540 A

هر فرد ١۵سال به بالا در ایران به طور متوسط ١ساعت و ٤دقیقه در روز در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته‌ است.

به گزارش ایلنا، هر فرد ١۵ ساله و بیشتر در ایران به طور متوسط ١ساعت و ٤دقیقه در روز در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته‌ است.

در سال ١٣٩٦، ۵٣ درصد از افراد ١۵ ساله و بیش‌تر عضو شبکه‌های اجتماعی بودند.

از بین شبکه‌های اجتماعی، تلگرام با ۹۴.۵ درصد و پس از آن اینستاگرام با ٤٣.١ درصد بیشترین عضویت را داشته‌اند.

هر فرد ١٥ساله و بیش‌تر به طور متوسط ١ساعت و ٤دقیقه در روز در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته‌ است.

عضویت ۵٣ درصد از ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر