کد خبر: 712534 A

در سال ١٣٩٦ حدود ۵.۱ مردم ایران به تماشای تئاتر رفته‌اند. از افرادی که به سینما رفته‌اند، ٢٩.٩درصد یک‌بار، ٢٨.٣ درصد دوبار و ٤١.٨ درصد، بیشتر از دوبار به سینما رفته‌اند.

به گزارش ایلنا، براساس طرح فرهنگ رفتاری خانوار مرکز آمار ایران در  سال ١٣٩٦، تنها حدود ١٩درصد از افراد ١٥ ساله و بیش‌تر به سینما رفتند. این درصد برای تئاتر ۵.١ درصد و برای کنسرت ۵.٤ درصد بوده است.

از افرادی که به سینما رفته‌اند، ٢٩.٩درصد یک‌بار، ٢٨.٣ درصد دوبار و ٤١.٨ درصد، بیشتر از دوبار به سینما رفته‌اند.

۵۹.۴ درصد افراد با خانواده به سینما رفته‌اند، ٣٧.٢ درصد با دوستان و ٤.٣ درصد یا به تنهایی یا با سایر افراد به سینما رفته‌اند.

ژانرهای (موضوع) اجتماعی و کمدی بیشترین مخاطب را در سینما داشته است.

چند درصد مردم سال 96 به تماشای تئاتر رفتند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر