کد خبر: 711476 A

آخرین دوره کویری‌های فرامرزی تحت عنوان هجوم در دهمین دوره حراج تهران چکش می‌خورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دهمین دوره حراج تهران جمعه ۲۱ دی ماه درهتل آزادی تهران برگزارخواهد شد، تعداد آثاری که در معرض چکش حراج قرارخواهند گرفت یکصد و چهارده تابلو از صد و یازده نقاش است. آنگونه که در کتاب این دوره از حراج تهران آمده است اثری از مجموعه هجوم علی فرامرزی که از دوره کویری‌های این نقاش است نیز در معرض چکش حراج قرار می‌گیرد.

در پی نوشت این تابلو آمده است: علی فرامرزی چندسالی است کویر و چشم انداز کویری ایران را دستمایه نقاشی‌های خود قرارداده و این گستره جغرافیائی را از زوایای گوناگونی مطالعه و بازنمائی کرده است... اثر حاضرعلاوه بر وجه شاعرانه کویر، جنبه‌های زیست محیطی را نیز مورد توجه قرارداده است. شاید از همین روست که فرامرزی آخرین دوره کویری‌هایش را هجوم نام نهاده است.

فرامرزی درخصوص چرایی انتخاب کویر به عنوان سوژه آثارش گفت: سوژه طبیعت و نگاه به محیط زیست انسان از ابتدائی‌ترین و متداول‌ترین سوژه‌های انواع هنرها خصوصا نقاشی است و بر این اساس مکاتب هنری بزرگی شکل گرفته. از آن جمله می‌توان به مکتب امپرسیونیست‌ در اروپا و یا در چین که آثاری از دوره نوسنگی جدید (سه هزار سال قبل از میلاد) با سوژه‌های طبیعت است اشاره کرد. همچنین در ژاپن مکتب کانو و در ایران در گل مرغ‌ها و مینیاتورها و از همه جالب‌تر در تخیلات ما نسبت به بهشت، طبیعت اصلی‌ترین تصویرذهنی ماست.

او ادامه داد: از دیگر سو انسان و طبیعت دو رکن اصلی هنر و رابطه هنرمند با هستی است. براین اساس دوره‌هائی از طبیعت‌های مختلف و متفاوت ایران را موضوع هنر خود قرار داده‌ام. دوره‌های جنگل‌ها، کوچه باغ‌ها و کویر که به تدریج و بعد از زیباشناسی کویری به هجوم کویر به سایر حوزه‌های زیست بوم انسان رسیده‌ام.

34

علی فرامرزی حراج آثار هنری دهمین دوره حراج تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر