کد خبر: 710478 A

آمار عجیب مرکز آمار از سرانه مطالعه در ایران؛

حدود ٣٠ درصد از افراد باسواد ١٥ ساله و بیشتر در ماه قبل از آمارگیری در سال ١٣٩٦، روزنامه (چاپی یا الکترونیکی) مطالعه کرده‌اند. افرادی که روزنامه مطالعه کرده‌اند، ٦٩درصد روزنامه چاپی و ٥٨ درصد روزنامه الکترونیکی مطالعه کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، سرانه مطالعه کتاب غیردرسی افراد ١٥ساله و بیشتر در ماه به طور متوسط ٧ ساعت و ٤١ دقیقه بوده است که از این میزان، سرانه مطالعه قرآن و ادعیه ٣ساعت و ٧ دقیقه و سرانه سایر کتب غیردرسی ٤ ساعت و ٣٤ دقیقه بوده است.

معاون طرح‌های آماری و‌ آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران ضمن بیان این‌ آمار که از نتایج طرح آمارگیرى از فرهنگ رفتاری خانوار استخراج شده است، افزود: نتایج حاصل از اجرای این طرح نشان می‌دهد که ٥٨,٢ درصد از افراد باسواد ١٥ ساله و بیشتر در سال قبل از آمارگیری در سال ١٣٩٦، مطالعه کتاب غیردرسی (چاپی یا الکترونیکی) داشته‌اند.

در زمینه روزنامه، نیز از آن‌جایی که مطالعه سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها نسبت به قبل بسیار بیشتر شده است، هم مطالعه مطبوعات و رسانه‌های مکتوب و هم مطالعه روزنامه در سایت خبرگزاری‌ها پرسش شده است.

کاوه کیانی افزود: حدود ٣٠ درصد از افراد باسواد ١٥ ساله و بیش‌تر در ماه قبل از آمارگیری در سال ١٣٩٦، روزنامه (چاپی یا الکترونیکی)  مطالعه کرده‌اند. افرادی که روزنامه مطالعه کرده‌اند، ٦٩درصد روزنامه چاپی و ٥٨ درصد روزنامه الکترونیکی  مطالعه کرده‌اند.

هر فرد ١٥ساله و بیشتر در ماه به طور متوسط ١ ساعت و ٢٦ دقیقه مطالعه روزنامه داشته است.

قابل ذکر است که سرانه مطالعه شامل مطالعه کتاب، روزنامه و سایر نشریات می‌باشد و در این طرح در زمینه کتاب، مطالعه کتاب غیردرسی، هم چاپی و هم الکترونیکی پرسیده شده است.

مرکز آمار ایران سرانه مطالعه مرکز آمار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر