کد خبر: 710000 A

آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تماشاگر تماشاخانه‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی (مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر) تا روز ۷ دی مشخص شد.

به گزارش ایلنا، مجموعه تئاترشهر در هفته گذشته آمار تفکیکی خود را به شرح ذیر اعلام کرد:

تماشاخانه اصلی: نمایش «شاه لیر» به کارگردانی «مسعود دلخواه» که جمعه گذشته برای آخرین بار در تئاترشهر روی صحنه رفت، طی ۴۱ اجرایی که پشت‌سر گذاشت میزبان ۱۶۲۶۵ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۶۰۲۲ بلیت تمام‌بها، ۲۴۸۷ بلیت نیم‌بها، ۳۹۱۱ بلیت با تخفیف و ۳۸۴۵ بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۷۰ هزار تومان رقم ۷ میلیارد ۱۴۶ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه چهارسو: طی هفته گذشته میزبان ۲ نمایش «فاندو و لیز» و «پرومته طاعون» بوده است.

نمایش «فاندو و لیز» به کارگردانی «هوشمند هنرکار» طی ۱۷ اجرایی که پشت‌سر گذاشته میزبان ۶۳۸ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۱۲۶ بلیت تمام بها،۱۶۷ بلیت نیم‌بها، ۱۲بلیت با تخفیف و ۳۳۳ بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۶۵ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال ثبت شده است.

نمایش «پرومته طاعون» به کارگردانی «شهاب آگاهی» با ۱۶ اجرا پذیرای ۱۰۰۶ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۵۰۴ بلیت تمام‌بها، ۸۲ بلیت نیم‌بها، ۷۱ بلیت با تخفیف و ۳۴۹ بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۱۸۰ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه قشقایی: نمایش «مردی به نام دایک» به کارگردانی «مهدی میامی» که سه هفته گذشته و با ۱۸ اجرا که پشت‌سر گذاشته میزبان ۹۱۳ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۴۳۲ بلیت تمام‌بها، ۲۶ نیم‌بها، ۲۵ بلیت تخفیف‌دار و ۴۳۰ بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۱۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه سایه: نمایش «خرده نان» به کارگردانی «کوروش سلیمانی» با ۲۱ اجرایی که پشت‌سر گذاشته ۱۴۵۶ تماشاگر را در این سالن پذیرا بوده است. برای این نمایش ۸۸۸ بلیت تمام‌بها، ۱۳۵ بلیت نیم‌بها، ۵۴ بلیت تخفیف‌دار و ۳۷۹ بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۲۹۹ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال ثبت شده است.

پلاتو اجرا: نمایش «ایستگاه ابری» به کارگردانی «علیرضا کلاهچیان» در ۹ اجرایی که پشت‌سر گذاشته ۲۵۱ تماشاگر داشته است. برای این نمایش ۱۱۸ بلیت تمام‌بها، ۳۲ بلیت تخفیف‌دار و ۱۰۱ بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۱۵ هزار تومان رقم ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه سنگلج نیز آمار تفکیکی خود را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- این تماشاخانه پذیرای نمایش «بنگاه تئاترال» به کارگردانی «نسیم تاجی» است که تا ۷ دی ۱۰۴۵ تماشاگر را برای دیدن این اثر به خود دیده است. برای این نمایش ۳۳۹ بلیت تمام‌بها، ۳۱۵ بلیت نیم‌بها، ۶۹ بلیت تخفیف‌دار و ۳۲۲ بلیت میهمان ارائه شده که جمع گیشه ۱۵روز فروش این نمایش ۱۳۸ میلیون و ۹۷۵ هزار ریال ثبت شده است.

۲- نمایش «قحط‌الرجال» به کارگردانی «محمدرضا آزادفر» با قیممت ۲۵ هزار تومان روی صحنه است که تا ۷ دی میزبان ۲۳۸۴ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۷۴۶ بلیت تمام‌بها، ۵۵۹ بلیت نیم‌بها، ۲۴۳ بلیت تخفیف‌دار و ۸۳۶ بلیت میهمان ارائه شده که جمع گیشه ۱۸روز فروش این نمایش ۳۰۴ میلیون و ۹۷۵ هزار ریال ثبت شده است.

تالار هنر در هفته گذشته صرفاً ۲ روز پذیرای آثار جدیدش بود که آمار و اطلاعات این نمایش‌ها هفته آینده در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

آمار تماشاخانه‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی تا روز ۷ دی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر