کد خبر: 709925 A

درک اینکه فرایندهای جهانی چگونه در سرزمین‌های ملی جای می‌گیرند، مفاهیم و راهبردهای پژوهشی جدید را طلب می‌کند. شهر جهانی یکی از مفاهیم جدید و نیازمند پژوهش‌هایی است که در محل تلاقی تحلیل‌های کلان و قوم‌نگاری قرار دارد این مفهوم بر این فرض استوار است که فرایندهای جهانی را از تشکیل بازارهای مالی جهانی گرفته تا رشد سریع بازارهای کار فراملیتی، باید از طریق اشکال خاص تحقق آنها در مکان‌های مختلف مطالعه کرد.

به گزارش ایلنا، اثر جدید شهرها در اقتصاد جهانی توسط انتشارات علمی و فرهنگی و به قلم ساسکیا ساسن و ترجمه افشین خاکباز منتشر شد.

جامعه‌شناسان معمولا شهرها را با بررسی‌های اکولوژیک، فرم‌های شهری و توزیع جمعیت و مراکز نهادی یا تمرکز روی مردم و گروه‌های اجتماعی سبک‌های زندگی و مشکلات شهری مطالعه می‌کنند.

این رویکردها دیگر کافی نیستند؛ جهانی‌سازی اقتصادی همراه با ظهور فرهنگ جهانی، واقعیت اجتماعی تصاویر و سیاسی کشورها و مناطق فراملیتی و موضوع این کتاب یعنی شهرها را دقیقاً دگرگون ساخته است.

با مطالعه شهر به عنوان پایگاه ویژه فرایندهای جهانی می‌توان مفاهیم جدیدی را تعریف کرد که برای درک تلاقی مسائل جهانی و محلی در دنیای امروز و فردا سودمند هستند.

درک اینکه فرایندهای جهانی چگونه در سرزمین‌های ملی جای می‌گیرند، مفاهیم و راهبردهای پژوهشی جدید را طلب می‌کند. شهر جهانی یکی از مفاهیم جدید و نیازمند پژوهش‌هایی است که در محل تلاقی تحلیل‌های کلان و قوم‌نگاری قرار دارد این مفهوم بر این فرض استوار است که فرایندهای جهانی را از تشکیل بازارهای مالی جهانی گرفته تا رشد سریع بازارهای کار فراملیتی، باید از طریق اشکال خاص تحقق آنها در مکان‌های مختلف مطالعه کرد.

کتاب شهرها در اقتصاد جهانی نشان می‌دهد چگونه برخی از ویژگی‌های جریان‌های پول، اطلاعات و مردم در آستانه هزاره جدید، به ظهور سازندهای اجتماعی جدید منجر شده است. بسیاری از نظریه‌پردازان شهری قبلا می‌گفتند مخابرات جهانی و تحرک مردم و سرمایه شهرها را از نظر اقتصادی منسوخ کردند در حالی که کتاب شهرها در اقتصاد جهانی نشان می‌دهد چگونه تحولات دهه گذشته از داستانی دیگر حکایت دارد این کتاب که اکنون به گونه‌ای روزآمد شده که جدیدترین داده‌های موجود را در بر می‌گیرد و به دانشجویان نشان می‌دهد چگونه برخی از شهرها از جمله نیویورک، توکیو، لندن، سائوپائولو، هنگ‌کنگ و سیدنی از مراکز منطقه‌ای فرهنگ و کسب و کار به فضاهای بازار فراملیتی تبدیل شده‌اند این تحولات به ملزومات جامعه شناسی شهری از قبیل مرکزیت مکان و اهمیت جغرافیایی در دنیای اجتماعی معنای جدید می‌بخشد.

کتاب حاضر تأثیر فرآیندهای جهانی بر ساختار اجتماعی شهرها را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه دگرگونی‌های سازماندهی نیروی کار بازتوزیع درآمدها و تجدید ساختار مصرف به سلسله مراتب جدید، نابرابری در داخل و در میان شهرهای سرتاسر جهان کمک می‌کند. ساسن به شیوه‌ای متقاعدکننده می‌گوید برای درک شهرهای قرن بیستم به جغرافیای جدید و جامعه‌شناسی جدید نیازمندیم.

کتاب شهرها در اقتصاد جهانی مشتمل بر هفت فصل به شرح ذیل است:

 فصل اول) مکان و تولید در اقتصاد جهانی

 فصل دوم) تاثیر جهانی‌سازی اقتصادی بر شهر

 فصل سوم) نابرابری‌های جدید در میان شهرها  

فصل چهارم) اقتصاد شهری نوین

 فصل پنجم) مسائل و مورد پژوهی‌ها در اقتصاد شهری نوین

 فصل ششم) نابرابری‌های جدید در داخل شهرها

 فصل هفتم) جغرافیای جدید مراکز و حاشیه‌ها 

کتاب شهرها در اقتصاد جهانی نویسنده ساسکیا ساسن و با ترجمه افشین خاکباز در ۱۰۰۰ نسخه و چاپ نخست آن در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت چاپ و نشر علمی و فرهنگی، به سفارش اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منتشر شده است.

انتشارات علمی و فرهنگی شهرها در اقتصاد جهانی افشین خاکباز ساسکیا ساسن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر