کد خبر: 708751 A

کتاب ساختن اجتماع نوشته: برایان الیوت با ترجمه رحمان شریف زاده ازسوی نشر شهر با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی منتشر شد.

به گزارش ایلنا، کتاب "ساختن اجتماع" کتابی است با رویکرد فلسفی- جامعه شناسانه که نویسنده در آن به موضوع عدالت و دموکراسی و پیوند آن با فضای عمومی در شهر پرداخته است.

برایان الیوت نویسنده و متفکر انگلیسی صاحب آثاری در فلسفه قاره ای و ارتباط آن با معماری و شهر سازی است.

هدف کتاب آن است که نشان دهد چگونه نظریه و عمل در امر ساختن اجتماع درآمیخته‌اند. در سه فصل نخست سه رویکرد نظری درباره ماهیت اجتماع و سازوکار آن به بحث گذاشته می‌شوند و در سه فصل دوم، نشان داده می‌شود که این رویکردهای نظری منطبق و متناسب با کدام ساخت‌های اجتماعی‌اند.

تمرکز اصلی نویسنده در این ماجرا، توجه به پیوند میان کنش جمعی و فضای عمومی و ارتباط آن‌ها با عدالت اجتماعی و دموکراسی اصیل است. بنابراین نویسنده درصدد است نشان دهد که این نظریه‌پردازان اجتماع چه تصوری از کنش جمعی و فضای عمومی و پیوند آن‌ها  با هم دارند و چگونه آن‌ را با عدالت اجتماعی و دموکراسی که هدف غایی نظریه‌هایشان است مرتبط می‌سازند.

این کتاب در 236 صفحه با قیمت 10000 تومان در سال 1395 به بازار عرضه شده است.

نشر شهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر