کد خبر: 707507 A

محمدمهدی سیار، دبیری علمی بخش شعر و ساسان ناطق، دبیری علمی بخش داستان یازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب را برعهده گرفتند.

به گزارش ایلنا، مجدالدین معلمی (معاون هنری حوزه هنری) دبیران علمی یازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب را منصوب کرد. 

او طی حکمی محمدمهدی سیار را به عنوان دبیر علمی بخش شعر و ساسان ناطق را به عنوان دبیر علمی بخش داستان معرفی کرد. 

یازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب همزمان با هفته هنر انقلاب فروردین 98 برگزار خواهد شد. برگزاری این رویداد را موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر با همکاری مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری برعهده دارد.

 

محمدمهدی سیار ساسان ناطقی یازدهمین جشنواره بین المللی شعر و داستان انقلاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر