کد خبر: 707446 A

جدیدترین جداول به روز شده کارگروه ساماندهی کاغذ در هفته جاری، امروز از سوی دبیرخانه این کارگروه منتشر شد.

به گزارش ایلنا، جدیدترین جداول به‌روز شده کارگروه ساماندهی کاغذ در هفته جاری، امروز از سوی دبیرخانه این کارگروه منتشر شد.

این جداول در قالب جدول فهرست متقاضیان واردات کاغذ در نوبت طرح در کارگروه ساماندهی، جدول وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ و جدول وضعیت واردات کاغذ تایید شده در کارگروه ساماندهی به تفکیک نوع کاغذ منتشر شده است.

جداول:

 متقاضیان واردات کاغذ در نوبت طرح

 جدول وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ

جدول وضعیت واردات کاغذ تائید شده در کارگروه به تفکیک نوع:

کاغذ 3

جدول ساماندهی کارگروه جداول واردات کاغذ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر