کد خبر: 707291 A

بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۳۹۸ برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۱۱۱۰۳۷۲۰ میلیون ریال است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سهم سازمان میراث فرهنگی، صنایه‌دستی و گردشگری از بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۳۹۸  ۱۱۱۰۳۷۲۰ میلیون ریال است.

ریز این بودجه پیشنهادی به شرح زیر است:

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:  ۱۰۵۳۲۱۲۰ میلیون ریال

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری:  ۵۳۳۶۰۰ میلیون ریال

مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی (کمک)۱ :  ۱۷۰۰۰ میلیون ریال

شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی:  ۲۱۰۰۰ میلیون ریال

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بودجه 98 بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۳۹۸ برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر