کد خبر: 705130 A

کتاب دگرگونی شهرها نظریه شهری و حیات شهری با بررسی ابعاد مختلف آثار جهانی شدن بر شهرها در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، کتاب دگرگونی شهرها نظریه شهری و حیات شهری در ۳۲۵ صفحه و با قیمت ۱۲۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۵ به بازار عرضه شده است.

این کتاب که توسط اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی با همکاری نشر شهر منتشر شده است با قلم دیوید سى تورنز تالیف و توسط فردین علیخواه برگردان شده است.

دیوید تورنز، در کتابش ابعاد مختلف آثار جهانی شدن بر شهرها را بررسی کرده است. مبداء و رشد شهر ماقبل صنعتی، توسعه حومه شهری در شهرهای جهان اول، مدیریت مداری و نقد مدیریت مداری شهری، اقتصاد سیاسی شهر، الگوهای طرد اجتماعی و ... از جمله سرفصل‌های این کتاب هستند که ذیل آنها به توانمند سازی افراد، سروسامان دادن به فرصت‌های اقتصادی اجتماعی و توسعه سرمایه‌های اجتماعی پرداخته  و بر آن تاکید شده است.

کتاب دگرگونی شهرها حیات شهری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر