کد خبر: 704710 A

شماره چهاردهم ماهنامه قلمیاران با تیتر روی جلد «هایدگر و حواری‌اش» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چهاردهمین شماره از ماهنامه قلمیاران منتشر شد.

در بخش‌ نخست این شماره، پرونده‌ای برای نقد و بررسی عملکرد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با محوریت نقد دکتر یوسف اباذری، با یادداشت‌هایی از دکتر جواد طباطبایی، دکتر رضا عظیمی و دکتر امیر هاشمی‌مقدم منتشر شده است.

در بخش کلوپ روشنفکری نیز به نسبت میان آرا و اندیشه‌های مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی و سید احمد فردید پرداخته شده است.

گفت‌وگو با بیژن عبدالکریمی یکی از بخش‌های این پرونده است. در پرونده‌ای دیگر نیز تباینی میان نسبت دقیق اصلاح‌طلبان و روشنفکران وطنی با اندیشه‌های یورگن هابرماس برقرار شده است. 

 دو بخش تاریخ و ادبیات نیز به ترتیب به «ایران‌شناسی ایدئولوژیک» و «هرمز علیپور» پرداخته است. این نشریه با مدیر مسئولی حسن عرب، سردبیری آذر ارکانی و دبیری تحریریه سیامک سپهرنیا منتشر می‌شود.

قلمیاران ماهنامه قلمیاران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر