کد خبر: 701486 A

خبرگزاری ایلنا در راستای فعالیت‌های حرفه‌ای که برای توسعه گردشگری انجام داد، طبق تفاهم نامه‌ای که به امضای مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی رسید، کارگزار رسمی این نهاد بین‌المللی در حوزه رسانه شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با توجه به آنکه گردشگری سلامت و توریسم درمانی یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند نقشی بسزا در جهت توسعه گردشگری و به تبع آن اشتغالزایی و رونق اقتصادی ایفا نماید و دامنه‌ای بسیار گسترده را شامل می‌شود. ایلنا در راستای راه‌اندازی گروه گردشگری برای توسعه این حوزه گام‌های موثری برداشته است.

از این رو، طبق مصوبه و تایید شورای سیاستگذاری مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی، خبرگزاری ایلنا با توجه به حرفه‌ای‌گری و خدمات شایان توجه در امر گردشگری و همچنین ایجاد سازوکارهای جدید و نواورانه در حوزه دیجیتال و تلویزیون اینترنت و خدمات موثر به فعالان بخش خصوصی، عطف به تفاهم انجام شده به عنوان کارگزار رسمی این نهاد بین‌المللی در حوزه رسانه با تایید کشورهای عضو مرکز انتخاب شد.

ایلنا گردشگری سلامت مركز توسعه گردشگری سلامت كشورهای اسلامی کارگزار رسانه‌ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر