کد خبر: 701171 A

مجموعه مقالات «همایش بین‌المللی میراث زبانی» توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چاپ شد.

به گزارش ایلنا، مجموعه مقالات «همایش بین‌المللی میراث زبانی» بخش‌های زبان‌های باستانی و متون کهن توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چاپ شد.

مژگان اسماعیلی (دبیر علمی همایش میراث زبانی) مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته که در آن آمده است؛ میراث زبانی به عنوان یکی از بخش‌های میراث فرهنگی ناملموس از اهمیت زیادی برخوردار است که حفاظت و حمایت از آن از وظایف مهم مراکز فرهنگی و علمی محسوب می‌شود.

همایش میراث زبانی به بهانه بزرگداشت زبان مادری به جهت معرفی و تبادل آخرین تولیدات علمی با سایر پژوهشگران داخلی و خارجی توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با مشارکت دیگر مراکز فرهنگی کشور در موزه ملی ایران برگزار شد.

او در ادامه آورده است: رویدادهای فرهنگی از این دست مقدمات وظایف اصلی پژوهشگاه را که همان حفاظت، شناسایی و معرفی مواریث فرهنگی است موجب می‌شود و چاپ و انتشار این اطلاعات زمینه انتقال این گنجینه فرهنگی را فراهم می‌کند.

کتاب مجموعه مقالات «همایش بین‌المللی میراث زبان» بخش‌های زبان‌های باستانی و متون کهن که به همت آزاده حیدر پور گردآوری و تدوین شده مشتمل بر ۱۲مقاله است.

«زبان و اسطوره؛ رابطه‌ای متقابل و جدایی‌ناپذیر»، «کتیبه و نقوش سکه‌های سلسله نخست شاهان محلی فارس - فرترکه»، «حفظ پایانه صرفی در آوا نویسی زبان‌های دوره میانه»، «بررسی دو قطعه سغدی مسیحی درباره تواضع و فروتنی»، «مفاهیم آخر الزمانی گات‌ها»، «پیشینه طراحی و پژوهش درباره نقش برجسته‌های ساسانی توسط اروپاییان» و ... بخشی از این مقالات است.

همایش بین‌المللی میراث زبان میراث زبان زبان‌های باستانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر