کد خبر: 694023 A

در ادامه روند شفاف‌سازی اطلاعات:

در ادامه روند شفاف‌سازی اقدامات و چگونگی تخصیص کاغذ به ناشران، فهرستی از کاغذهای تحویلی به ناشران از ابتدای شهریور سال ٩٧ تاکنون را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، در ادامه روند شفاف‌سازی اقدامات و چگونگی تخصیص کاغذ به ناشران، فهرستی از کاغذهای تحویلی به ناشران از ابتدای شهریور سال ٩٧ تاکنون را منتشر کرد. که بر این اساس تعداد ١٢٥ ناشر از شهرهای مختلف کشور کاغذ دریافت کرده‌اند.

همچنین در این گزارش، بیشترین قطع، تعداد کل کتاب و تیراژ کتاب و تعدادهای بند کاغذ تحویلی مشخص شده است.

جدول فهرست کاغذهای تحویلی به ناشران از ابتدای شهریور ٩٧ تاکنون:

 

دانلود فایل
جدول ناشران تحویلی شهریور ٩٧
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر