کد خبر: 693413 A

فصلنامه‌های تخصصی گلستان هنر و پژوهشنامه فرهنگستان هنر به زودی منتشر می‌شوند.

به گزارش ایلنا، با نظر اعضای مجمع عمومی و دستور سرپرست فرهنگستان هنر و در پاسخ به نیاز جامعه هنری و پژوهشگر کشور، فصلنامه‌های تخصصی فرهنگستان هنر (گلستان هنر، پژوهشنامه، خیال شرقی و خیال) منتشر می‌شوند.

در مرحلة نخست، فصلنامه‌های تخصصی پژوهشنامه فرهنگستان هنر به سردبیری بهمن نامور مطلق و گلستان هنر به سردبیری مهدی مکی‌نژاد به عرصه مطبوعات کشور بازمی‌گردند.

پانزده شماره از فصلنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر با رویکردی علمی و پژوهشی در حوزه‌های گوناگون نقد و پژوهش هنر و همچنین شانزده شماره از فصلنامه گلستان هنر در بیان مباحث نظری تاریخ هنر و مطالعات تاریخی هنرهای ایرانی، در سال‌های گذشته در معرض دید و داوری پژوهشگران و هنرمندان قرار گرفته بود.

در راستای تحقق اهداف و وظایف اساسنامه‌ای فرهنگستان هنر، در دوره جدید این دو نشریه نیز با هیئت تحریریه‌ای متشکل از استادان بنام و توانمند در عرصه‌های گوناگون هنر، ادب و اندیشه، موضوعات مهم و کمتر پرداخته شده در گستره وسیع هنر شناسایی و نقد و تحلیل خواهد شد.

فرهنگستان هنر گلستان هنر پژوهشنامه فرهنگستان هنر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر