کد خبر: 690742 A

دومین فصل کاوش آثار تاریخی فرهنگی سد پیغام چای دارای ۶۲اثر تاریخی شناسایی شده ، با هدف نجات بخشی و پی بردن به دلایل تغییرات جمعیتی از هزاره دوم پیش از میلاد آغاز شد.

به گزارش ایلنا، نسرین قهرمانی (سرپرست هیت باستاستان شناسی) با اشاره به آغاز دومین فصل کاوش نجات بخشی در سد پیغام چای گفت : سال ۱۳۹۳ آثار تاریخی فرهنگی در محدوده سد بررسی و شناسایی و طی آن ۲۸ اثر تاریخی فرهنگی مستندنگاری شد.

این باستان شناس افزود: در سال ۱۳۹۶ همین محدوده در وسعت بیشتری در قالب یک طرح پژوهشی به منظور یافتن استقرارهای عصر مفرغ و آهن مرتبط با کورگان‌ها به شناسایی ۳۴ اثر تاریخی فرهنگی دیگر منجر شد.

قهرمانی تصریح کرد : علاوه بر مستندنگاری آثار جدید چشم انداز باستان شناختی آثار یافت شده بر اساس ارتفاع از سطح دریا، منابع آبی، شیب زمین و توپوگرافی در برنامه global mapper تحلیل شد.

او گفت : در فصل جدید کاوش، علاوه بر نجات بخشی آثار در محدوده خطر، هدف پی بردن به دلایل تغییرات جمعیتی از هزاره دوم پیش از میلاد است.

سرپرست هیت باستان شناسی اظهار داشت: با توجه به اینکه کورگان ها حاوی تدفین انسانی و حیوانی هستند ضرورت انجام آزمایش‌های DNA برای پی بردن به تغییرات جمعیتی از اهداف علمی این طرح خواهد بود.

دومین فصل کاوش آثار تاریخی فرهنگی سد پیغام چای استان آذربایجان شرقی با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، در حال انجام است.

فصل کاوش سد پیغام چای نجات بخشی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر