کد خبر: 676778 A

در کمیته آثار غیرمنقول ۷۵ اثر تاریخی از پنج استان تهران، خراسان شمالی، سمنان، قزوین وگلستان پس از بررسی و تایید کارشناسان میراث‌فرهنگی واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شد.

به‌ گزارش ایلنا، در کمیته آثار غیرمنقول که با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان میراث فرهنگی برگزار شد، پنج استان به ارائه پرونده‌های خود پرداختند.

فرهاد نظری (مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی) با اعلام این خبر گفت: در این کمیته به تفکیک ۳۶ پرونده از استان گلستان، ۶ پرونده از استان تهران، ۸ پرونده از استان سمنان، ۲۰ اثر از خراسان شمالی  و ۵ اثر از استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت.

پرونده‌های ارایه شده از استان گلستان را شامل۱۹اثر در قالب امامزاده، آب انبار، پل، حمام، خانه، عمارت، مدرسه و محراب متعلق به دوره قاجار و پهلوی اول، ۱۷ محوطه تاریخی در ۸ شهرستان استان از دوره‌های مفرغ قدیم، آهن، اشکانی، ساسانی و اسلامی برشمرد و گفت: بافت روستای چلی پایین ازجمله پرونده‌های ارایه شده از سوی استان گلستان بود که ثبت آن موکول به تکمیل پرونده و طرح آن در جلسات آتی کمیته شد.

به  گفته نظری؛ مدرسه اتفاق، مؤسسه باستان شناسی(شماره ۲)، دانشکده محیط زیست، تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران، حسینیه هنر و ساختمان کانسون در مقابل دانشگاه هنرهای زیبا واقع در حریم دانشگاه تهران ازجمله پرونده‌های ارایه شده از سوی کارشناسان استان تهران بود که در این نشست واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی کشور شناخته شد.

مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی همچنین به بررسی پرونده چهارخانه، یک عمارت، حمام، ورزشگاه مربوط به دوره قاجار و پهلوی اول و بافت تاریخی روستای بیابانک مربوط به دوره صفویه در استان سمنان اشاره کرد و گفت: پرونده ۲۰ اثر تاریخی از خراسان شمالی به تفکیک  ۸ تپه و محوطه تاریخی متعلق به عصر مفرغ تا قرون اولیه و میانی، امامزاده یحیی(ع)، پایاب قنات الله آباد، برج نگهبانی، آب انبار، ۵ حمام، قلعه، کاروانسرا و مسجد جامع مربوط به شهرستان‌های شیروان و بجنورد از دیگر موضوعات ارایه شده در این نشست بود که با تصویب هیات کارشناسی واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شد.

نظری؛ خانه مؤمنان در بافت تاریخی شهر قزوین، بند تاریخی مولاوردیخان، خانه اربابی الوند، مسجد قنبتی تاکستان و تپه پیش از تاریخ متعلق به عصر آهن و مفرغ در شهرستان بوئین زهرا از استان قزوین را از دیگر  آثار واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی عنوان کرد.

ثبت سمنان قزوین فهرست آثار ملی مدیر کل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر