کد خبر: 546418 A

موسسه خانه کتاب اعلام کرد؛

آمار نشر کتاب نشان می‌دهد در شهریور ۱۳۹۶ تعداد ۷۹۴۱ عنوان کتاب منتشر شده که در مقایسه با ۶۷۳۰ عنوان کتاب در دوره زمانی مشابه سال گذشته، ۱۸درصد افزایش داشته است و میانگین شمارگان با افزایش ۱۶درصدی روبه رو شده است.

به گزارش ایلنا، از مجموع ۷هزار و ۹۴۱ عنوان کتاب منتشر شده در شهریور ماه سال جاری، موضوع کمک درسی از سایر موضوعات سبقت گرفته و با هزار و ۳۶۴ عنوان پیشتاز است.  موضوعات علوم عملی با هزار و ۱۸۵ عنوان، کودک و نوجوان با هزار و ۱۵۷ عنوان، ادبیات با ۹۸۸ عنوان و علوم اجتماعی با ۹۵۷ عنوان در رده‌های بعدی قرار دارند.

در حوزه تالیف، موضوع کمک درسی در صدر قرار دارد و موضوعات علوم عملی، علوم اجتماعی، کودک و نوجوان وادبیات جایگاه‌های بعدی را از آن خود کرده اند.

گفتنی است، در شهریور ماه سال جاری در حوزه ترجمه بیشترین تعداد کتاب‌ها به موضوع کودک و نوجوان اختصاص دارد و موضوعات ادبیات با ۲۸۰ عنوان، علوم عملی با ۲۷۷ عنوان، علوم اجتماعی با ۱۴۰ عنوان و فلسفه و روان‌شناسی با ۱۳۷ عنوان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

از مجموع هزار و ۱۸۵عنوان کتاب منتشر شده در موضوع علوم عملی، ۹۹۱ عنوان چاپ اول و ۱۹۴ عنوان بازچاپ بوده‌اند و موضوع علوم اجتماعی با ۷۱۲عنوان کتاب چاپ‌اول و ۲۴۵ عنوان کتاب باز‌چاپ در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین، موضوع ادبیات با ۶۲۱ عنوان کتاب چاپ اول و ۳۶۷ عنوان بازچاپ در مرتبه سوم قرار گرفته است.  

در شهریور ماه ۱۳۹۶ بیشترین شمارگان کل با ۴/۸۱۱/۰۵۰ نسخه به موضوع کمک درسی و پس از آن، کتاب‌های کودک و نوجوان با ۳/۳۳۵/۸۷۰ نسخه، موضوع علوم عملی با ۱/۷۷۵/۰۳۵ نسخه،  موضوع دین با ۹۱۰/۳۵۸/۱ نسخه و موضوع ادبیات با ۱/۰۲۸/۶۴۰ نسخه اختصاص دارد.

در شهریور ماه سال جاری، کمترین شمارگان متوسط مربوط به موضوع کلیات با ۸۰۹ نسخه بوده است و پس از آن  موضوعات علوم طبیعی و ریاضیات با ۹۰۸ نسخه، علوم اجتماعی با ۹۸۱ نسخه، هنر با هزار و ۴۶ نسخه و زبان با هزار و ۴۹ نسخه قرار  گرفته اند.

بر اساس آمار کتاب های منتشر شده در استان ها نسبت به کل کشور در شهریورماه سال جاری در استان تهران، ۵هزار و ۹۸۳ عنوان کتاب منتشر شده  است که این میزان ۳۴/۷۵ درصد عناوین منتشر شده کل کشور را دربرمی‌گیرد. بعد از استان تهران ، استان قم در رتبه دوم قرار دارد که ۶۰۴ عنوان کتاب در این بازه زمانی منتشر کرده است. این استان ۶۱/۷ درصد کتاب های منتشر شده کل کشور را به خود اختصاص داده است. استان‌های خراسان رضوی با ۳۸۰ عنوان و نسبت ۷۹/۴ درصد، اصفهان با ۳۴۰ عنوان و نسبت ۲۸/۴ درصد و سایر استان ها با ۶۳۳ عنوان و نسبت ۹۷/۷درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

کتاب‌های منتشر شده در بازه زمانی شهریور سال گذشته از سوی ۵هزار و ۵۶۳ پدیدآورنده انتشار یافته که از این تعداد هزار و۲۳۹ نفر زن و ۴هزار و ۳۲۴ نفر مرد بودند.  این آمار در سال جاری با افزایش ۱۳ درصدی پدیدآورندگان زن و کاهش یک درصدی پدیدآورندگان مرد مواجه شده است.

بر اساس آمار نشر کتاب در شهریور ماه سال۱۳۹۶، انتشارات قدیانی با ۸۸عنوان کتاب منتشرشده در صدر ناشران کودک و نوجوان قرار گرفت که  از این تعداد ۷ عنوان چاپ اول و ۸۱ کتاب بازچاپ روانه بازار کتاب کرده است. جامعه القرآن الکریم با ۶۵ عنوان شامل ۱۱ عنوان چاپ اول و ۵۴ عنوان بازچاپ در جایگاه دوم قرار گرفت و بعد از آن، انتشارات بین المللی گاج با ۴۳ عنوان کتاب بازچاپ در رتبه سوم قرار گرفت. انتشارات پیدایش  با ۴۲ عنوان شامل ۹ عنوان چاپ اول و ۳۳عنوان بازچاپ، انتشارات افق با ۳۹ عنوان شامل ۹ عنوان چاپ اول و ۳۰ عنوان بازچاپ،  نشر نوشته  با ۳۶ عنوان چاپ اول و نیز انتشارات پرتقال  با ۳۳ عنوان چاپ اول، انتشارات عروج اندیشه با ۲۸ عنوان بازچاپ، انتشارات دیموند بلورین با ۲۴ عنوان کتاب چاپ اول و انتشارات جنگل  با ۲۳ عنوان کتاب شامل ۱۷ چاپ اول و ۶ عنوان بازچاپ در جایگاه های چهارم تا دهم قرار گرفتند.

انتشارات رهپویان شریف با ۱۰۰ عنوان کتاب چاپ اول، انتشارات مدرسان شریف با ۹۴ عنوان شامل ۷۹ عنوان چاپ اول و ۱۵ عنوان باز چاپ، انتشارات جنگل با ۸۷ عنوان شامل ۷۴ چاپ اول و ۱۳ بازچاپ، انتشارات سمت با ۸۳ عنوان کتاب بازچاپ، انتشارات رازنهان با ۶۶ عنوان کتاب شامل ۶۳عنوان چاپ اول و ۳عنوان بازچاپ، انتشارات دانشگاه سمنان با ۵۸عنوان کتاب چاپ اول و ۴ عنوان کتاب باز چاپ،  سنجش و دانش  با ۵۹ عنوان چاپ اول ، مینوفر با ۵۶ عنوان کتاب شامل ۵۵ عنوان چاپ اول و یک عنوان بازچاپ، انتشارات شاپرک سرخ با ۵۴ عنوان کتاب چاپ اول و انتشارات جامعه القرآن الکریم با ۵۲ عنوان کتاب شامل ۳ عنوان کتاب چاپ اول  و ۴۹ عنوان کتاب بازچاپ در فهرست ده ناشر عمومی پر کار شهریور  ماه سال ۹۶ قرار گرفتند.

همچنین، بر اساس آمار نشر کتاب در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ انتشارات خیلی سبز با ۵۲۲ عنوان کتاب منتشره در صدر ناشران آموزشی قرار گرفت که از این تعداد ۲۲ عنوان چاپ اول و ۵۰۰عنوان بازچاپ هستند. انتشارات  بین المللی گاج با ۲۲۶ عنوان کتاب شامل ۴ عنوان کتاب چاپ اول و ۲۲۲ عنوان بازچاپ در جایگاه دوم قرار گرفت و انتشارات مبتکران با ۱۵۶ عنوان کتاب شامل ۱۱ عنوان چاپ اول و ۱۴۵ عنوان بازچاپ در رتبه سوم قرار گرفت. شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش با ۱۰۱عنوان شامل ۱۶ چاپ اول و ۸۵ بازچاپ، انتشارات پیشروان با ۹۹ عنوان شامل ۱۰عنوان چاپ اول و ۸۹ بازچاپ، انتشارات الگو با ۶۷عنوان کتاب شامل ۲ عنوان کتاب چاپ اول و ۶۵ عنوان بازچاپ ، انتشارات کلاغ سپید با ۵۰ عنوان بازچاپ، انتشارات مهر و ماه نو با ۳۳ عنوان کتاب بازچاپ، انتشارات گردوی دانش با ۲۵عنوان کتاب شامل ۸ عنوان چاپ اول و ۱۷عنوان بازچاپ و انتشارات گیلنا با ۱۳ عنوان کتاب چاپ اول در فهرست ده ناشر آموزشی پر کار شهریور ماه سال ۹۶ قرار گرفته اند.

براساس فهرست کتاب‌های منتشر شده در شهریور ماه سال جاری، کتاب «شاهکار قرن: استراتژی ایجاد درآمدهای انفعالی خرد و کلان» با ۷۰۰ هزار نسخه در صدر جدول  پرشمارگان‌ترین کتاب ها قرار گرفت. این اثر از سوی نشر امید علیزاده راهی بازار نشر شده است. همچنین، کتاب‌های «راهنمای گام به گام دروس نهم شامل: پاسخ  کامل سوالات کتاب درسی» و «راهنمای گام به گام دروس پنجم ابتدایی» هر یک با ۱۰۰هزار نسخه در جایگاه دوم و سوم هستند و بعد از آن‌ها به ترتیب کتاب‌های «با این تیغ‌ها چی کار کنم؟ » با ۸۶ هزار نسخه، «فاطمه دختر امام حسن(ع) مادر امام باقر (ع)» با ۸۱ هزار و ۳۰۰ نسخه، «هدیه روباه» با ۷۷ هزار و ۲۵۰ نسخه، «راهنمای گام به گام دروس ششم  ابتدایی شامل:پاسخ کامل سوالات کتاب درسی، نمونه سوالات امتحانی با پاسخ تشریحی» با ۶۵ هزار نسخه، « راهنمای گام به گام دروس چهارم ابتدایی: پاسخ کامل سوالات  کتاب درسی، همراه با نمونه و سوالات امتحانی» با ۵۰ هزار نسخه، « راهنمای گام به گام دروس هشتم» با ۵۰ هزار نسخه و کتاب « پارسایان کوچک:ویژه  مفاهیم دینی کودکان ۳تا ۴ سال» با ۳۸ هزار نسخه در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

براساس آمار، کتاب «آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم» هفت بار چاپ شده است؛ این اثر که از سوی نشر جامعه القرآن الکریم راهی بازار نشر شده، پُرتکرارترین اثر این ماه به شمار می‌آید. همچنین کتاب‌های «ملت عشق» توسط نشر سلسله مهر شش بار، «مجموعه آزمون های وکالت با پاسخ‌های تشریحی و تحلیلی» توسط نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد پنج بار، «تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی به همراه کلید واژه » توسط نشر نوآور چهار بار  و کتاب « دختری که رهایش کردی»چهار بار توسط نشر میلکان، « امام نامه: گذری در کوچه پس کوچه های جامعه کبیره» از انتشارات آیین فطرت با چهار بار، «راز و نیازهای موفقیت ایرانی» از انتشارات نگاه با چهار بار چاپ، «جزء سی ام قرآن کریم» از انتشارات جامعه القرآن الکریم با چهار بار چاپ، «مردی به نام اوه» از انتشارات چشمه با سه بار چاپ و «درباره معنی زندگی » از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه با سه  بارچاپ، پرتکرار ترین کتاب های منتشر شده هستند.

افزایش عناوین و شمارگان/ آمار نشر کتاب در شهریور ماه سال‌های  ۹۶و ۹۵

آمار نشر کتاب نشان می‌دهد در شهریور ۱۳۹۶ تعداد ۷۹۴۱ عنوان کتاب منتشر شده که در مقایسه با ۶۷۳۰ عنوان کتاب در دوره زمانی مشابه سال گذشته، ۱۸درصد افزایش داشته است و میانگین شمارگان  با افزایش ۱۶درصدی روبه رو شده است.

به گزارش روابط عمومی خانه کتاب، از مجموع ۷هزار و ۹۴۱ عنوان کتاب منتشر شده در شهریور ماه سال جاری، موضوع کمک درسی از سایر موضوعات سبقت گرفته و با هزار و ۳۶۴ عنوان پیشتاز است.  موضوعات علوم عملی با هزار و ۱۸۵ عنوان، کودک و نوجوان با هزار و ۱۵۷ عنوان، ادبیات با ۹۸۸ عنوان و علوم اجتماعی با ۹۵۷ عنوان در رده‌های بعدی قرار دارند.

در حوزه تالیف، موضوع کمک درسی در صدر قرار دارد و موضوعات علوم عملی، علوم اجتماعی، کودک و نوجوان وادبیات جایگاه‌های بعدی را از آن خود کرده اند.

گفتنی است، در شهریور ماه سال جاری در حوزه ترجمه بیشترین تعداد کتاب‌ها به موضوع کودک و نوجوان اختصاص دارد و موضوعات ادبیات با ۲۸۰ عنوان، علوم عملی با ۲۷۷ عنوان، علوم اجتماعی با ۱۴۰ عنوان و فلسفه و روان‌شناسی با ۱۳۷ عنوان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

از مجموع هزار و ۱۸۵عنوان کتاب منتشر شده در موضوع علوم عملی، ۹۹۱ عنوان چاپ اول و ۱۹۴ عنوان بازچاپ بوده‌اند و موضوع علوم اجتماعی با ۷۱۲عنوان کتاب چاپ‌اول و ۲۴۵ عنوان کتاب باز‌چاپ در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین، موضوع ادبیات با ۶۲۱ عنوان کتاب چاپ اول و ۳۶۷ عنوان بازچاپ در مرتبه سوم قرار گرفته است.  

در شهریور ماه ۱۳۹۶ بیشترین شمارگان کل با ۴/۸۱۱/۰۵۰ نسخه به موضوع کمک درسی و پس از آن، کتاب‌های کودک و نوجوان با ۳/۳۳۵/۸۷۰ نسخه، موضوع علوم عملی با ۱/۷۷۵/۰۳۵ نسخه،  موضوع دین با ۹۱۰/۳۵۸/۱ نسخه و موضوع ادبیات با ۱/۰۲۸/۶۴۰ نسخه اختصاص دارد.

در شهریور ماه سال جاری، کمترین شمارگان متوسط مربوط به موضوع کلیات با ۸۰۹ نسخه بوده است و پس از آن  موضوعات علوم طبیعی و ریاضیات با ۹۰۸ نسخه، علوم اجتماعی با ۹۸۱ نسخه، هنر با هزار و ۴۶ نسخه و زبان با هزار و ۴۹ نسخه قرار  گرفته اند.

بر اساس آمار کتاب های منتشر شده در استان ها نسبت به کل کشور در شهریورماه سال جاری در استان تهران، ۵هزار و ۹۸۳ عنوان کتاب منتشر شده  است که این میزان ۳۴/۷۵ درصد عناوین منتشر شده کل کشور را دربرمی‌گیرد. بعد از استان تهران ، استان قم در رتبه دوم قرار دارد که ۶۰۴ عنوان کتاب در این بازه زمانی منتشر کرده است. این استان ۶۱/۷ درصد کتاب های منتشر شده کل کشور را به خود اختصاص داده است. استان‌های خراسان رضوی با ۳۸۰ عنوان و نسبت ۷۹/۴ درصد، اصفهان با ۳۴۰ عنوان و نسبت ۲۸/۴ درصد و سایر استان ها با ۶۳۳ عنوان و نسبت ۹۷/۷درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

کتاب‌های منتشر شده در بازه زمانی شهریور سال گذشته از سوی ۵هزار و ۵۶۳ پدیدآورنده انتشار یافته که از این تعداد هزار و۲۳۹ نفر زن و ۴هزار و ۳۲۴ نفر مرد بودند.  این آمار در سال جاری با افزایش ۱۳ درصدی پدیدآورندگان زن و کاهش یک درصدی پدیدآورندگان مرد مواجه شده است.

بر اساس آمار نشر کتاب در شهریور ماه سال۱۳۹۶، انتشارات قدیانی با ۸۸عنوان کتاب منتشرشده در صدر ناشران کودک و نوجوان قرار گرفت که  از این تعداد ۷ عنوان چاپ اول و ۸۱ کتاب بازچاپ روانه بازار کتاب کرده است. جامعه القرآن الکریم با ۶۵ عنوان شامل ۱۱ عنوان چاپ اول و ۵۴ عنوان بازچاپ در جایگاه دوم قرار گرفت و بعد از آن، انتشارات بین المللی گاج با ۴۳ عنوان کتاب بازچاپ در رتبه سوم قرار گرفت. انتشارات پیدایش  با ۴۲ عنوان شامل ۹ عنوان چاپ اول و ۳۳عنوان بازچاپ، انتشارات افق با ۳۹ عنوان شامل ۹ عنوان چاپ اول و ۳۰ عنوان بازچاپ،  نشر نوشته  با ۳۶ عنوان چاپ اول و نیز انتشارات پرتقال  با ۳۳ عنوان چاپ اول، انتشارات عروج اندیشه با ۲۸ عنوان بازچاپ، انتشارات دیموند بلورین با ۲۴ عنوان کتاب چاپ اول و انتشارات جنگل  با ۲۳ عنوان کتاب شامل ۱۷ چاپ اول و ۶ عنوان بازچاپ در جایگاه های چهارم تا دهم قرار گرفتند.

انتشارات رهپویان شریف با ۱۰۰ عنوان کتاب چاپ اول، انتشارات مدرسان شریف با ۹۴ عنوان شامل ۷۹ عنوان چاپ اول و ۱۵ عنوان باز چاپ، انتشارات جنگل با ۸۷ عنوان شامل ۷۴ چاپ اول و ۱۳ بازچاپ، انتشارات سمت با ۸۳ عنوان کتاب بازچاپ، انتشارات رازنهان با ۶۶ عنوان کتاب شامل ۶۳عنوان چاپ اول و ۳عنوان بازچاپ، انتشارات دانشگاه سمنان با ۵۸عنوان کتاب چاپ اول و ۴ عنوان کتاب باز چاپ،  سنجش و دانش  با ۵۹ عنوان چاپ اول ، مینوفر با ۵۶ عنوان کتاب شامل ۵۵ عنوان چاپ اول و یک عنوان بازچاپ، انتشارات شاپرک سرخ با ۵۴ عنوان کتاب چاپ اول و انتشارات جامعه القرآن الکریم با ۵۲ عنوان کتاب شامل ۳ عنوان کتاب چاپ اول  و ۴۹ عنوان کتاب بازچاپ در فهرست ده ناشر عمومی پر کار شهریور  ماه سال ۹۶ قرار گرفتند.

همچنین، بر اساس آمار نشر کتاب در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ انتشارات خیلی سبز با ۵۲۲ عنوان کتاب منتشره در صدر ناشران آموزشی قرار گرفت که از این تعداد ۲۲ عنوان چاپ اول و ۵۰۰عنوان بازچاپ هستند. انتشارات  بین المللی گاج با ۲۲۶ عنوان کتاب شامل ۴ عنوان کتاب چاپ اول و ۲۲۲ عنوان بازچاپ در جایگاه دوم قرار گرفت و انتشارات مبتکران با ۱۵۶ عنوان کتاب شامل ۱۱ عنوان چاپ اول و ۱۴۵ عنوان بازچاپ در رتبه سوم قرار گرفت. شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش با ۱۰۱عنوان شامل ۱۶ چاپ اول و ۸۵ بازچاپ، انتشارات پیشروان با ۹۹ عنوان شامل ۱۰عنوان چاپ اول و ۸۹ بازچاپ، انتشارات الگو با ۶۷عنوان کتاب شامل ۲ عنوان کتاب چاپ اول و ۶۵ عنوان بازچاپ ، انتشارات کلاغ سپید با ۵۰ عنوان بازچاپ، انتشارات مهر و ماه نو با ۳۳ عنوان کتاب بازچاپ، انتشارات گردوی دانش با ۲۵عنوان کتاب شامل ۸ عنوان چاپ اول و ۱۷عنوان بازچاپ و انتشارات گیلنا با ۱۳ عنوان کتاب چاپ اول در فهرست ده ناشر آموزشی پر کار شهریور ماه سال ۹۶ قرار گرفته اند.

براساس فهرست کتاب‌های منتشر شده در شهریور ماه سال جاری، کتاب «شاهکار قرن: استراتژی ایجاد درآمدهای انفعالی خرد و کلان» با ۷۰۰ هزار نسخه در صدر جدول  پرشمارگان‌ترین کتاب ها قرار گرفت. این اثر از سوی نشر امید علیزاده راهی بازار نشر شده است. همچنین، کتاب‌های «راهنمای گام به گام دروس نهم شامل: پاسخ  کامل سوالات کتاب درسی» و «راهنمای گام به گام دروس پنجم ابتدایی» هر یک با ۱۰۰هزار نسخه در جایگاه دوم و سوم هستند و بعد از آن‌ها به ترتیب کتاب‌های «با این تیغ‌ها چی کار کنم؟ » با ۸۶ هزار نسخه، «فاطمه دختر امام حسن(ع) مادر امام باقر (ع)» با ۸۱ هزار و ۳۰۰ نسخه، «هدیه روباه» با ۷۷ هزار و ۲۵۰ نسخه، «راهنمای گام به گام دروس ششم  ابتدایی شامل:پاسخ کامل سوالات کتاب درسی، نمونه سوالات امتحانی با پاسخ تشریحی» با ۶۵ هزار نسخه، « راهنمای گام به گام دروس چهارم ابتدایی: پاسخ کامل سوالات  کتاب درسی، همراه با نمونه و سوالات امتحانی» با ۵۰ هزار نسخه، « راهنمای گام به گام دروس هشتم» با ۵۰ هزار نسخه و کتاب « پارسایان کوچک:ویژه  مفاهیم دینی کودکان ۳تا ۴ سال» با ۳۸ هزار نسخه در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

 براساس آمار، کتاب «آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم» هفت بار چاپ شده است؛ این اثر که از سوی نشر جامعه القرآن الکریم راهی بازار نشر شده، پُرتکرارترین اثر این ماه به شمار می‌آید. همچنین کتاب‌های «ملت عشق» توسط نشر سلسله مهر شش بار، «مجموعه آزمون های وکالت با پاسخ‌های تشریحی و تحلیلی» توسط نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد پنج بار، «تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی به همراه کلید واژه » توسط نشر نوآور چهار بار  و کتاب « دختری که رهایش کردی»چهار بار توسط نشر میلکان، « امام‌نامه: گذری در کوچه پس کوچه های جامعه کبیره» از انتشارات آیین فطرت با چهار بار، «راز و نیازهای موفقیت ایرانی» از انتشارات نگاه با چهار بار چاپ، «جزء سی ام قرآن کریم» از انتشارات جامعه القرآن الکریم با چهار بار چاپ، «مردی به نام اوه» از انتشارات چشمه با سه بار چاپ و «درباره معنی زندگی » از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه با سه  بارچاپ، پرتکرار ترین کتاب های منتشر شده هستند.

آمار نشر کتاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر