کد خبر: 488033 A

فریدونی در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

رئیس کمیته نظارت محتوایی بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران از تعطیلی یک غرفه در این بخش خبر داد.

علی فریدونی (رئیس کمیته نظارت محتوایی بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران) در جمع خبرنگاران از تذکر به چند ناشر در بخش بین‌الملل و تعطیلی یک غرفه در این بخش خبر داد.

او تاکید کرد: این برخوردها عمدتا به دلیل عدم رعایت ضوابط اجرایی و نظارتی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بوده است. در بحث نظارت محتوایی هم بیشتر با تذکر به تخلفات مربوطه رسیدگی می‌شود.

 

نمایشگاه کتاب تهران علی فریدونی کمیته نظارت محتوایی بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر