کد خبر: 391371 A

ایلنا: انجمن بازیگران خانه تئا‌تر برنامه نمایشنامه خوانی ویژه اعضا برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا، متن فراخوان انجمن بازیگران به شرح زیر است:

بدینوسیله به اطلاع اعضای انجمن بازیگران می‌رساند، این انجمن در راستای عملی کردن پبشنهاد اعضای در جهت ارتقای فعالیت ایشان در زمینه‌های اجرایی و شکوفایی طیف وسیع اعضای، اقدام به برگزاری نمایشنامه خوانی، در تالار خانه تئا‌تر می‌کند.

شرایط عمومی:

۱-    اولویت متقاضیان شرکت در این دوره با اعضای انجمن بازیگران خانه تئا‌تر است.

۲-    اولویت انتخاب نقش خوانان با اعضای انجمن بازیگران خانه تئا‌تر است.

۳-    انجمن محدویتی برای نمایشنامه‌های خارجی و ایرانی لحاظ نمی‌کند.

۴-    مدت زمان نمایشنامه خوانی نمی‌بایست بیش از شصت دقیقه باشد.

۵-    نمایشنامه خوانی‌ها حائزجلسات گفت‌و‌گو خواهد بود. کار‌شناسان جلسات توسط سرگروه‌ها انتخاب می‌شوند.

۶-    متقاضیان نمایشنامه‌های خود را می‌بایست به همراه برگه کتبی تقاضانامه به روابط عمومی خانه تئاترتحویل دهند.

۷-    هیات سه نفره منتخب، از بین سر گروه‌ها مسئول بررسی نمایشنامه‌های دریافتی خواهند بود. بدیهی است هر گونه بررسی تا رد و انتخاب، متناسب با خصوصیات کیفی و هنری خواهد بود.

۸-    نمایشنامه‌های بررسی شده جهت تمرین، تا سه جلسه می‌توانند با هماهنگی روابط عمومی خانه تئا‌تر، از این مکان بابت تمرین استفاده کنند.

توضیحات:

برگزاری این نمایشنامه خوانی‌ها در چهار شنبه هر ماه به تاریخ بیست مرداد، هفده شهریور، بیست و یک مهر، نوزده آبان، هفده آذر، بیست و دو دی و بیست بهمن، از ساعت ۱۵ تا ۱۸ خواهد بود. در همین ارتباط خواهشمنداست متقاضیان شرکت در اولین و دومین جلسه نسبت به تحویل متن و تقاضای کتبی خود تا تاریخ ۳۰ تیر ماه اقدام فرمایند.

سایر اعضاء می‌توانند تا تاریخ سی و یکم مرداد متون و تقاضانامه‌های کتبی خود را به روابط عمومی خانه تئا‌تر تحویل دهند. نوبت دهی برگزاری نمایشنامه خوانی‌ها به عهدهٔ سرگروه‌های منتخب خواهد بود هرچند دوستان متقاضی می‌توانند اولویت زمانی خود را نیز ضمیمه تقاضا نامه کنند.

این فراخوان معادل آیین نامه این دوره نمایشنامه خوانی و ارائه تقاضا به منزله قبول موارد مطروحه است.

هیات مدیره از شرکت کنندگان تقاضا می‌کند به منظور اعتلای هر چه بهتر این دوره، ‌‌نهایت همکاری و ارتباط با سرگروه‌های انجمن را داشته باشند.

انجمن بازیگران خانه تئا‌تر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر