کد خبر: 371149 A

در مراسم اختتامیه صورت گرفت؛

ایلنا: غرفه‌های برگزیده بخش‌های مختلف در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران معرفی شدند.

به گزارش خیرنگار ایلنا، در بخش  ناشران فعال در حوزه‌ی کودک از تهران نشر «شهر قلم» و در ناشر فعال کودک از شهرستان نشر «کتابک» به عنوان غرفه ‌های برتر این بخش معرفی شدند.

همچنین در بخش دانشگاهی نشر «کتاب ارجمند» به عنوان برگزیده معرفی شد. 

در بخش ناشران آموزشی نیز انتشارات «تخته سیاه» برگزیده شد. همچنین در بخش نشر الکترونیک «غرفه پیام حنان» به عنوان برگزیده معرفی شد. 

در بخش عمومی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، «انتشارات هیرمند» برگزیده شد.  همچنین در بخش عمومی از میان ناشران شهرستان نیز نشر «فرهنگ مانا» و نشر «کتاب طاها»  مشترکا برگزیده شدند.  

بر اساس این گزارش در بخش ناشران خارجی غرفه‌ی نشر «آوند دانش»  و در بخش کتاب‌های عربی «شرکت انتشارات ویژه نشر» به عنوان برگزیده معرفی شدند. 

در بخش سالن کشورها و بازار جهانی غرفه کشور بوسنی برگزیده شد.  همچنین از کایکیین رئیس نمایشگاه مسکو و غرفه روسیه به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه بیست و نهم تقدیر شدند. همچنین از غرفه سازمان ورزش شهرداری تهران و غرفه ساماندهی و مشاغل شهرداری تهران تقدیر به عمل آمد. 

انتشارات دلیل ما به خاطر راه‌اندازی غرفه امام حسین  و غرفه پیام مشرق به علت توجه به ارزش‌‌های معنوی و ححاب تقدیر شدند.

بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر