کد خبر: 1095417 A

توسط پژوهشکده مردم‌شناسی انجام شد؛

پژوهش پوشاک سنتی استان سیستان و بلوچستان به منظور ثبت و ضبط عناصر فرهنگی پوشاک منطقه مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات به دست آمده در نرم‌افزار اطلس مردم‌نگاری کشور بارگذاری شد.

به گزارش ایلنا، علیرضا حسن زاده (رییس پژوهشکده مردم‌شناسی) گفت: پوشش از ابتدای تاریخ تاکنون دارای اهمیت بوده و فرم لباس‌ها در جوامع مختلف با توجه به شرایط جغرافیایی، محیطی، نحوه زندگی، جنگ‌ها، اوضاع سیاسی، اقتصادی و اعتقادات مذهبی و با سرزمین‌های دیگر متفاوت بوده است.

او خاطرنشان کرد: آنچه امروزه دررابطه با سنت‌های بومی و اصیل ضروری به نظر می‌رسد احیای لباس‌های بومی و کارآمد کردن آن‌ها است.

رییس پژوهشکده مردم‌شناسی یکی از مهمترین راه‌های حفظ این امر مهم را ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به این حوزه دانست و یادآوری کرد: این اقدام توسط پژوهشکده مردم‌شناسی در مناطق مختلفی مانند کرمان، یزد، خراسان نیز انجام گرفته است.

بابک صدیقی مجری این طرح با بیان اینکه پوشاک یکی از بارزترین سمبل‌های فرهنگی– بومی و آسان‌ترین وسیله انتقال فرهنگ به شمار می‌آید تصریح کرد: پژوهش پوشاک سنتی استان سیستان و بلوچستان باهدف بررسی جایگاه آن و لزوم شناسایی پوشاک منطقه به منظور ثبت و ضبط عناصر فرهنگی پوشاک و بارگذاری اطلاعات به دست آمده در نرم‌افزار اطلس مردم‌نگاری کشور مورد بررسی قرارگرفت.

او با بیان اینکه ۱۶۸ مدخل در بخش پوشاک نرم‌افزار اطلس مردم نگاری سرزمین بارگذاری شده افزود: این گزارش تحقیقی توصیفی است که در آن از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی (مشاهده مستقیم و غیر مستقیم و مصاحبه) نیز استفاده شده است.

انتهای پیام/
سیستان و بلوچستان اطلس پوشاک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر