کد خبر: 1087102 A

به گزارش ایلنا، سواد رسانه‌ای به ما می‌گوید که بهتر است چه مقدار از وقتمان را در چه سایت‌هایی و چه مقدار از آن را در شبکه‌های اجتماعی صرف کنیم. بنابراین می‌توان گفت نخستین هدف سواد رسانه‌ای تنظیم یک رابطه‌ منطقی و مبتنی بر هزینه فایده با رسانه‌ها است. یعنی در برابر رسانه‌ها چه چیزهایی را از دست می‌دهیم و چه چیزهایی را به دست می‌آوریم؟

موضوع سواد رسانه‌ای می‌تواند به مهارت‌های یک موج‌سوار تازه‌کار با یک موج‌سوار حرفه‌ای شبیه باشد. موج‌سوار تازه‌کار به دریا می‌رود اما ممکن است دیگر رنگ ساحل را نبیند. اما موج‌سوار ماهر حتی در شرایطی که دریا توفانی است به‌خوبی می‌داند چگونه از امواج عبور کرده و به ساحل بازگردد.

مسلط شدن به سواد رسانه‌ای مستلزم کسب مهارت‌هایی است تا با استفاده از آن‌ها بهترین نتیجه را از حضور و فعالیت در فضای مجازی کسب کنیم. یکی از اهداف اصلی سواد رسانه‌ای استفاده مبتنی بر آگاهی همراه با فایده از سپهر اطلاعات است. سواد رسانه‌ای به ما کمک می‌کند که بفهمیم در فضای مجازی چند چندیم؟

#سواد رسانه‌ای

#شبکه‌های اجتماعی

#فضای مجازی

حجم ویدئو: 13.21M | زمان ویدئو: 00:01:19
شبکه های مجازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر