کد خبر: 1086369 A

ساترا از تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گزارش می‌دهد.

به گزارش ایلنا، ساترا همزمان با آغاز تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، طی گزارش‌های دوره‌ای، محتوای منتشرشده در این سرویس‌ها را بررسی می‌کند. 

در هر شماره از این مجموعه گزارش‌ها محتوای انتخاباتی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر فعال در عرصه انتخابات در بازه زمانی ۴۸ساعته بازبینی و تحلیل می‌شود. 

زمان اختصاص داده‌شده به انتخابات، عمده‌ترین محورهای موضوعات و سوژه‌های مطرح‌شده در ویدئوهای منتشره درباره انتخابات، کمیت و کیفیت تبلیغات هر کدام از هفت کاندیداها، سهم هر کدام از کاندیداهای حاضر در میدان رقابت و تبلیغات از محتوای منتشرشده و… از جمله محورهایی است که در این گزارش‌ها به آن‌ها پرداخته شده است. 

 تاکنون ۷ گزارش از این مجموعه در سایت ساترا (www. satra. ir) منتشر شده و تا پایان زمان رسمی تبلیغات کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ادامه خواهد داشت.

ساترا کاندیدهای ریاست جمهوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر