کد خبر: 1076425 A

کتاب «روایت‌شناسی: راهنمای خواننده به نظریه روایت» نوشته مانفرد یان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «روایت‌شناسی: راهنمای خواننده به نظریه روایت» نوشته «مانفرد یان» با ترجمه ابوالفضل حری از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

مانفرد یان در این کتاب با آوردن رویکردها، چهره‌ها و منابع مهم روایت‌شناسی و ذکر واژگان و اصطلاحات اصلی روایت‌شناسی ساختارگرا با شرحی کامل به همراه تحلیل بخش‌های آغازین برخی از آثار ادبی مطرح و نیز ذکر منابع اصلی مرتبط با مباحث و تحلیل و بررسی برخی نمونه‌های آثار ادبیات داستانی، فرهنگ‌نامه‌ای توصیفی درباره روایت‌شناسی ساختارگرا و تا اندازه‌ای پساساختارگرا فراهم آورده است.

او همچنین می‌کوشد در این نسخه که جدیدترین ویرایش کتاب است، از برخی الگوهای برساخت‌نگر به ویژه در تحلیل کانونی‌شدگی نیز یاد کند.

خواننده در معیت نویسنده و در سایه نظریه روایت، می‌تواند در جهان داستان به منزلگاه‌های ابتدایی، میانی و انتهایی این جهان با چشمی بیناتر و گوشی شنواتر، با امید دستیابی به لذتی کامل‌تر از خوانش آثار داستانی گام نهد.

در مجموع، می‌توان این کتاب را فرهنگ‌نامه‌ای کوچک انست که به ناقدان در ساحت نقد، به خوانندگان معمولی و حرفه‌ای در ساحت لذت خوانش آثار ادبی، به دانشجویان در خوانش نقادانه و نیز به نویسندگان در ساحت خلق آثار ادبی یاری می‌رساند.

کتاب «روایت‌شناسی: راهنمای خواننده به نظریه روایت» در ۲۷۳ صفحه و با قیمت ۳۷ هزار تومان منتشر شده است.

معرفی کتاب انتشارات علمی و فرهنگی روایت‌شناسی: راهنمای خواننده به نظریه روایت مبانی نظریه روایت مانفرد یان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر