کد خبر: 1057782 A

جدیدترین شماره فصلنامه فرهنگی و اجتماعی «گفتگو» روی پیشخوان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماره جدید فصلنامه فرهنگی و اجتماعی «گفتگو» با موضوع اصلی «ترجمه، فرهنگ و سیاست» منتشر شد.

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول این فصلنامه مراد ثقفی و سردبیر آن کامران سپهران است.

مقالات ویژه این شماره عبارتند از:

تاریخچه برنامه کتاب فرانکلین در ایران: بافتار، تاسیس و برنامه ترجمه معین نوشته مهدی گنجوی، ترجمه در خدمت «پولتیک امروزه»: ملی‌گرای سوری، دینامیت و مشروطه نوشته کامران سپهران، میرزاآقا تبریزی و «گریز از ترجمه»: گزارشی از ماجرای «ترجمه‌ی ترجمه» در نقطه آغاز نمایش به شیوه غربی در ایران نوشته مهسا شیدانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب نوشته ادوارد ژوزف، تبعیدیان دانشگاهی آلمان در استانبول: ترجمه به مثابه آموزش دیگران نوشته آزاده سیحان، ترجمه برای تئاتر و برخی مسائل آن در ایران نوشته زیبا خادم‌حقیقت و همچنین ترجمه چیست (چی نیست)؟ نوشته تئو هرمانز.

گفتگو ترجمه فصلنامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر