کد خبر: 1047998 A

شبکه نمایش از مخاطبان خود برای پخش فیلم در لحظه تحویل سال اقدام به نظرسنجی کرده است.

به گزارش ایلنا، با توجه به ساعت لحظه تحویل سال در سال ۱۴۰۰ که ساعت ۱۳ و ۷ دقیقه است و همزمانی آن با باکس سینمای ایران؛ به همین بهانه شبکه نمایش در یک نظرسنجی از مخاطبانش خواسته است تا ژانر و فیلمی که تمایل دارند در آن ساعت از شبکه نمایش تماشا کنند را پیشنهاد دهند. 

شبکه نمایش از مخاطبان این شبکه خواسته است که عنوان فیلم مورد نظرشان را اعلام نمایند، تا این فیلم در این ساعت در باکس سینمای ایران پخش شود.

شبکه نمایش تحویل سال ۱۴۰۰
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر