کد خبر: 1045192 A

ساترا در راستای همکاری با سمن‌ها و فعال کردن آن‌ها در حوزه سواد رسانه‌ای تفاهم‌نامه همکاری منعقد کرد.

به گزارش ایلنا، ساترا در راستای همکاری با سمن‌ها و فعال کردن آن‌ها در حوزه سواد رسانه‌ای، با جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک (فمپ) تفاهم‌نامه همکاری منعقد کرد. 

این تفاهم‌نامه با هدف بهرهگیری از ظرفیت دانشی شبکه ملی سمن‌ها در تدوین قوانین و سیاستهای حوزه رسانههای صوت و تصویر و همکاری موثر در رسیدگی و حمایت از آسیب‌دیدگان فضای مجازی منعقد شده است. 

سرپرست اداره کل توسعه شبکه تنظیمگران ساترا در خصوص این تفاهم‌نامه گفت: به موجب این تفاهم‌نامه، ساترا و فمپ با ایجاد میز مددکاری رسانه‌ای جهت کمک به آسیب‌دیدگان این حوزه با یکدیگر همکاری خواهند داشت. 

احمد آذرسا تاکید کرد: ساترا تصمیم دارد برای ارتقای سلامت فضای مجازی از شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد بهره بگیرد، در همین راستا، تا کنون با چند سمن تفاهم‌نامه همکاری منعقد کرده‌ایم و در همین راستا، خدمات سمن‌ها به رسانه‌های دارای مجوز از ساترا را معرفی خواهیم کرد.

ساترا سواد رسانه‌ای احمد آذرسا فمپ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر