کد خبر: 1039222 A

مجموعه مقالات هنر اشکانی گردآوری و ترجمة ندا اخوان‌اقدم از سوی پژوهشکدة هنرِ فرهنگستان هنر در بهمن ماه ۱۳۹۹ منتشر شد.

به گزارش ایلنا، مجموعه مقالات هنر اشکانی گردآوری و ترجمة ندا اخوان‌اقدم از سوی پژوهشکدة هنرِ فرهنگستان هنر در بهمن ماه ۱۳۹۹ منتشر شد.

این مجموعه مقالات با هدف بررسی هنر ایران در دورة اشکانی گردآوری و ترجمه گردیده است تا محققان ایرانی با حاصل پژوهش‌های انجام شده در زمینة تاریخ هنر این دوره آشنا گردند و نیز فرضیات مطرح شده در مورد هنر و تاریخ اجتماعی و فرهنگی اشکانیان مورد بازبینی قرار گیرد و همچنین راهگشای پژوهش‌های بدیع در این زمینه باشد.

این کتاب شامل یک مقدمه و پنج مقاله است. در مقدمه به تألیف ندا اخوان‌اقدم تلاش شده تا تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اشکانیان معرفی گردد و مختصری در مورد هنر اشکانی به خصوص معماری، سفالگری و فلزکاری بحث شود. مقالة ترجمه شدة نخست «هنر اشکانی» نوشتة اِس. بی. داونی است که در دانشنامة ایرانیکا منتشر گردیده است و همانند دیگر مقالات دایره‌المعارفی دیدگاه کلی در مورد هنر این دوره در اختیار خواننده قرار می‌دهد. مقالة بعدی «دست ساخته‌های هنری هاترا و اشکانیان» نوشتة شینجی فوکایی است که در نشریة شرق و غرب منتشر گردیده است. هاترا منطقه‌ای تحت سلطة اشکانیان بود و آثار این منطقه شباهت فراوانی با آثار اشکانیان دارد و مطالعه و بررسی آنان ویژگی‌های هنر اشکانی را نمایان می‌سازد. مقالة سوم «هنر پارتیان- هنر اشکانی» چاپ شده در مجموعه مقالات توپویی و مقالة بعدی «آیین سلطنتی در پارت اشکانی» منتشر شده در مجموعه مقالات مطالعة هلنیستی هر دو نوشتة آ. اینورنیتسی است. در این دو مقاله نویسنده تلاش دارد تا ثابت کند گرچه هنر شهر نسا عناصر متفاوت با خاستگاه‌های مختلف را در فضای جدید با هم ترکیب کرده اما از اصالت برخوردار است و مشارکت فردی هنرمند و آزادی در گزینش شیوه‌ها در آثار هنری این شهر قابل رؤیت است. مقالة آخر «مشاهدات اولیه در خصوص تکنیک‌های سنگ‌تراشی تندیس‌های ایران در دوران سلوکیان و اشکانیان و جایگاه آن در محیط فرهنگی اشکانیان» نوشتة مالکوم ای. آر. کالج در نشریة شرق و غرب است. نویسندة این مقاله معتقد است مطالعه در خصوص ابزار به کار رفته باعث درک عمیق‌تری نسبت به انتخاب و کاربرد مواد، جنبش‌های هنری، تشکیلات کارگاهی و تحولات تاریخی آن دوره می‌شود.

در مجموع می‌توان گفت ویژگی هنر این دوره چند فرهنگی بودن آن است و یکی از اساسی‌ترین مراحل جهانی شدن تمدن ایرانی در همین دوران پایه‌گذاری شد اما متأسفانه فقر منابع یافت شده مربوط به اشکانیان – از جمله آثار هنری و ادبی- منجر شده که این دوره کمتر شناخته شود و تفسیرهای مربوط به یافته‌ها نیز بیشتر متکی به آثار یونانی باشند و همین امر منجر به نتیجه‌گیری‌هایی گشته که نیازمند بازبینی‌اند.

این کتاب با شمارگان ۵۰۰ نسخه در ۳۲۰ صفحه و با قیمت ۷۰ هزار تومان منتشر شده است.

پژوهشکدة هنرِ مجموعه مقالات هنر اشکانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر