کد خبر: 1033790 A

با حکم حسین انتظامی؛

​طی حکمی رئیس سازمان سینمایی، محمدرضا فرجی به عنوان دبیرکل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری منصوب شد.

به گزارش ایلنا، طی حکمی از سوی حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی، محمدرضا فرجی به عنوان دبیرکل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری منصوب شد. 

در حکم حسین انتظامی خطاب به محمد رضا فرجی آمده است: 

«با توجه به وظایف و ماموریت‌های ذاتی سازمان و با تکیه بر جلب همکاری و مشارکت همه جانبه صنوف سینمایی اعم از تهیه کنندگان، موسسات توزیع و پخش سینمایی و غیر سینمایی و نظیر آن و به منظور ایجاد امنیت و تثبیت و تقویت فضای اطمینان بخش برای عرضه آثار سینمایی و سمعی و بصری به موجب این حکم به عنوان «دبیرکل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری» منصوب می‌شوید. 

هماهنگی با نهادهای ذیربط و تشکیل ستاد مذکور با مشارکت صنوف سینمایی برای انجام فعالیت فرهنگی‌- ترویجی و مبارزه با شبکه‌های غیرمجاز و هدایت دبیرخانه استانی ستاد مذکور از جمله مأموریت‌های جنابعالی می‌باشد. 

توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم. »

در حال حاضر محمد رضا فرجی مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی است. 

حسین انتظامی سازمان سینمایی ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیر مجاز آثار سینمایی محمدرضا فرجی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر