کد خبر: 1033716 A

کتاب آثار برگزیده عکس سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با عنوان «آگراندیسمان» منتشر شد و در سایت این رویداد قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، همزمان با سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر کتاب آثار برگزیده عکس سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با عنوان «آگراندیسمان» منتشر شد.

محتوای این کتاب که به صورت پی دی اف در سایت جشنواره به نشانی www.fitf.ir قابل دسترس است، شامل عکس‌های این دوره از جشنواره می‌شود.

این کتاب به دبیری حسین مسافر آستانه، مدیریت مهدی آشنا، مسئولیت اجرایی مهتا کریمی، طراحی جلد و گرافیک حمیدرضا زنگنه، عکس مهدی آشنا و ترجمه نیما فردوسی تهیه شده است.

دبیر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در یادداشتی برای مقدمه این کتاب نوشته است:

«در دوران سخت و دشواری هستیم. این جمله را می‌توانست نویسنده‌ای در دوران قــرون وسـطی، یا شـاعری در هنگامـه همـه‌گیـری طاعـون یــا روزنامه‌نـگاری در دوران آنفولانزای اسپانیایی نوشـته باشـد. امـا ایــن جملــه تکـرار هر روزه ماست. نقــش هنــر در نـگارش و ثبـت بحران هـای تاریخــی بــا توجـه بــه چنــد کتـاب تاریــخ هنــر در پیــش چشـم ماست. جشــنواره تئاترفجــر و مشــخصا بخــش عکــس و پوسـتر در ایــن سـال سـخت چنیــن کارکــردی دارنـد. هنرهـای تجسـمی در فقــدان تئاتــرهــا بــر صحنــه و تعطیلــی گالـری‌هـا و بی‌رونقـی ســینماها، همیــن نقــش را بــر عهـده دارد. عکـس‌هـا روزگار مـا را در این روزگار کرونایی ثبت می‌کند و پوســتر هــا انعــکاس ایــن تاثیــر را بــر هنرمنـد آشـکار می‌سازد. ایــن بخــش هــا و مخصوصــا امسال، نه ویترین رنگین تئاترهای اجرا شده،بلکــه بــر نمونـی از تلخـی رنگی‌ست کــه در حال ســپری کـردن آنیـم. روزگار سخت تمـام می‌شــود و عکــس‌هـا و پوســترهــا می‌ماننــد.»

سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه تا 20 بهمن در حال برگزاری است.

کتاب عکس‌های برگزیده جشنواره تئاتر فجر آگراندیسمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر