کد خبر: 1032748 A

همزمان با برگزاری سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر پنج پنل تخصصی با موضوع بررسی امکانات، تمهیدات و زیبایی شناسی تئاتری در فضای مجازی در عمارت نوفل لوشاتو تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، نشست‌های پژوهشی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با عنوان «گشایش فضای عمل جدید تئاتری: بررسی امکانات، تمهیدات و زیبایی‌شناسی تئاتر در فضای مجازی» توسط دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی در عمارت نوفل لوشاتو تهران برگزار می‌شود.

برنامه برگزاری این نشست‌ها به شرح زیر است:

روز اول: کنش ارتباطی جدید تئاتر در فضای مجازی/ مدیر پنل: بهزاد آقاجمالی/ اعضای پنل: کیومرث مرادی، یوسف باپیری/ چهاردهم بهمن از ساعت ۱۴ تا ۱۶

روز دوم: تماشاخانه مجازی: قابلیت‌ها و محدودیت‌ها/ مدیر پنل: بهزاد آقاجمالی/ اعضای پنل: رضا حامدی‌خواه، محمد عمروآبادی/ پانزدهم بهمن از ساعت ۱۴ تا ۱۶

روز سوم: تغییرات ضروری تکنیکی و زیبایی‌شناختی تئاتر در فضای مجازی/ مدیر پنل: افشین خورشید باختری/ اعضای پنل: علی ژکان، ایوب آقاخانی/ شانزدهم بهمن از ساعت ۱۴ تا ۱۶

روز چهارم: اقتصاد تئاتر و عرضه آثار در تماشاخانه‌های مجازی/ مدیر پنل: افشین خورشید باختری/ اعضا پنل: قطب‌الدین صادقی، شهرام گیل‌آبادی/ هفدهم بهمن از ساعت ۱۴ تا ۱۶

روز پنجم: چالش‌های آموزش عملی تئاتر در فضای مجازی/ مدیر پنل: سعید اسدی/ اعضا پنل: محمدرضا علی‌اکبری، شیوا مسعودی/ هجدهم بهمن از ساعت ۱۴ تا ۱۶

نسخه ضبط شده صوتی (پادکست) و تصویری هر جلسه روز بعد پس از برگزاری نشست در فضای مجازی سی و نهمین جشنواره  تئاتر فجر و سایت اختصاصی دفتر انتشارات نمایش بارگذاری خواهد شد.

سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافرآستانه تا۲۰ بهمن در حال برگزاری است. آدرس سایت جشنواره www.fitf.ir است.

اقتصاد جشنواره تئاتر فجر زیبایی فضای مجازی روز سوم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر