کد خبر: 1020339 A

معاون گردشگری خبر داد:

معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری با هدف بازنگری شاخص‌های انتخاب روستاهای هدف به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تدوین شد.

به گزارش ایلنا، ولی تیموری (معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) پیرو برگزاری نشست مشترک با گروه تدوین پروژه شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری، گفت: «پروژه شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی مقاصد گردشگری کشور در دو بخش جاذبه‌های روستایی و شهری در دستور کار است تا بر مبنای پژوهش علمی، ارزش و جایگاه هر یک از جاذبه‌ها تعیین و به عنوان زیرساختی قابل اتکا در عرصه تصمیم‌گیری‌های مختلف از جمله نرخ‌گذاری بسته‌های سفر به کار گرفته شود.» 

تیموری افزود: «در این پروژه مرحله شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری انجام شده است تا بر مبنای این اقدام ابتدا ظرفیت همه روستاهای کشور احصاء و سپس طبق بررسی، انطباق با شاخصه‌ها و نیز الگوپذیری از مبنای علمی احصاء شده، به عنوان روستای هدف انتخاب شوند.» 

او با اشاره به اینکه ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی روستا نیازمند مدلی انطباق‌یافته با ویژگی‌ها و ماهیت روستا است؛ یادآور شد: «با توجه به افزایش تمایل به سفرهای روستایی و به‌طور کل توسعه گردشگری روستایی ضروری بود تا با بازنگری در فرایند شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری زمینه مدیریت و هدایت مطلوب آن‌ها تامین شود؛ بر این اساس تدوین طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف محقق شد.» 

تیموری با اشاره به اینکه متاسفانه به لحاظ فقدان مدل فراگیر و منطبق، نبود پایگاه آماری روزآمد و فرابخشی بودن گردشگری روستایی، چارچوب استانداردی برای تصمیم‌سازی مدیران در راهبری گردشگری روستایی وجود نداشته است، تاکید کرد: «بر این اساس و همچنین با توجه به اینکه قبلا کار علمی و قابل دفاعی در راستای انتخاب روستاهای هدف وجود نداشته است، تدوین طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری در دستور کار قرار گرفت تا با تولید و به کار بستن مدل فراگیر و کارا توسعه گردشگری روستایی به‌صورت هدفمند و متعادل هدایت شود.» 

معاون گردشگری در ادامه اهداف «طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری» را برشمرد و گفت: «پیاده‌سازی مدلی فراگیر و پویا بر پایه معیارها و شاخص‌های علمی به‌منظور شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری کشور، ایجاد پایگاه داده و اطلاعات به هنگام، برای تصمیم‌سازی و اقدامات لازم توسعه و راهبری گردشگری روستایی، فرصت‌سازی به‌منظور الحاق و ایجاد ارزش افزوده در فعالیت‌های ذاتی روستا همچون کشاورزی و تولید صنایع‌دستی، درک، هدایت و ارتقای خواسته و سلیقه گردشگران روستایی از تجربه واقعی جاذبه‌ها و سبک زندگی روستایی، شبکه و منظومه‌سازی بین روستاهای هدف گردشگری همگن، ایجاد زمینه‌ای برای تجمیع، پردازش و انتقال بازخوردهای گردشگران و جامعه محلی به سازمان‌های مدیریت مقصد و نیز ایجاد فضای پویا و رقابتی میان مقاصد گردشگری روستایی به منظور ترغیب فعالیت‌های توسعه‌ای مستمر، بخشی از اهداف تدوین مذکور به شمار می‌آیند.» 

او ادامه داد: «به کارگیری این مدل علاوه بر ایجاد مبنایی برای رتبه‌بندی کلی روستاهای کشور به صورت دوره‌ای، این امکان را فراهم می‌آورد تا رتبه و عملکرد روستا در هر یک از معیارها، شاخص‌ها و زیرشاخص‌های مدل با سایر روستاهای کشور که همسنگ هستند، مورد مقایسه قرار گیرد.» 

تیموری خاطرنشان کرد: «همچنین یکی دیگر از دستاوردهایی که در پی اجرای طرح تدوین شده مذکور محقق خواهد شد، تحقق روستای دوستدار گردشگر خواهد بود که توانمندسازی گردشگران، مدیران روستا، جامعه روستایی و نهاد متولی مربوطه را سبب خواهد شد.» 

معاون گردشگری تاکید کرد: «خروجی طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری مبنای قابل اتکایی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف مقصد و خودتنظیمی و خودارتقایی سازمان مدیریت مقصد است. در واقع این مدل با تلفیق رویکردهای عرضه و تقاضا محور، برآیند نظرات گروه‌های ذینفع شامل گردشگران داخلی و خارجی، جامعه محلی و سازمان مدیریت مقصد را مبنای رتبه‌بندی مقاصد گردشگری روستایی کشور قرار داده است.» 

معاون گردشگری افزود: «در تدوین طرح مذکور تلاش شده است تا هرم توسعه گردشگری در روستاهای هدف در پنج قالب روستای دوستدار گردشگر، روستای مقصد گردشگری، روستای گردشگرپذیر، روستای متعهد به توسعه گردشگری و روستای مستعد توسعه گردشگری مورد بررسی قرار گیرد تا از نظر میزان شناخته شده بودن به عنوان مقصد گردشگری روستایی یا شهری، تجربه گردشگران از سفر به روستا و ادراک گردشگران از ظرفیت‌های موجود و سایر شاخصه‌های استخراج شده از جمله مولفه‌های مهمان‌نوازی، فضا، چشم‌انداز، امنیت، دسترسی‌پذیری و غیره مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرند.»

گردشگری معاون گردشگری زارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر