کد خبر: 1011002 A

در دیدار تیموری با معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه مطرح شد:

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه درباره وضعیت کنونی گردشگری خارجی کشور در شرایط بحران کرونا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش ایلنا، ولی تیموری (معاون گردشگری کشور) در دیدار با  سیدکاظم سجادی (معاون جدید کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه) ضمن تبریک انتصاب ایشان بر ارتباط تنگاتنگ حوزه گردشگری با کنسولگری‌ها از دو جهت صدور ویزا و امور مربوطه و نیز ایرانیان خارج از کشور به عنوان سرمایه، مخاطب و بخشی از جامعه هدف حوزه گردشگری خارجی کشور تاکید کرد. 

معاون گردشگری درباره وضعیت کنونی صنعت گردشگری کشور در شرایط بحران کرونا و پسا کرونا در ابعاد بین‌المللی را نیز مطرح و بر ترسیم چشم‌انداز و راهکارهای برون‌رفت از این موضوع در راستای حمایت از فعالین بخش خصوصی حوزه گردشگری اشاره کرد. 

او با بیان اینکه پروتکل ورود گردشگران خارجی به کشور در شرایط کرونا با همکاری نهادهای فرابخشی مرتبط از جمله وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، وزارت راه و سایر بخش‌ها تهیه شده و هم‌اکنون از سوی ستاد ملی کرونا در حال بررسی است؛ بر ضرورت بازگشایی تدریجی مرزها برای ورود گردشگران خارجی به صورت محدود، ضابطه‌مند و مدیریت‌شده در قالب ساختار پروتکل مذکور تاکید کرد. 

معاون گردشگری در این دیدار وزارت امور خارجه را اصلی‌ترین نهاد فرابخشی مرتبط در ورود گردشگران و حامی توسعه گردشگری خارجی خواند و آمادگی برای تقویت صنعت گردشگری در شرایط پساکرونا و فراهم آوردن بسترهای لازم در این زمینه را ضروری ارزیابی کرد.

همچنین در این نشست موضوع راهکارهای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور به خارجیان نیز مطرح و بر ضرورت همکاری بیشتر میان معاونت گردشگری وزارت و سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف تاکید شد. 

بر این اساس معاون گردشگری پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک ویژه پرسنل شاغل در کنسولگری‌ها با هدف افزایش شناخت و دانش آن‌ها در آگاهی از ظرفیت‌های گردشگری کشور و ارسال اقلام تبلیغاتی و بازاریابی به منظوراستفاده در نشست‌ها، دیدارها و همچنین توزیع میان مخاطبان هر یک از سرکنسولگری‌های ایران را مطرح کرد. 

لازم به ذکراست در پایان هر دو معاون ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و بیان طرح‌ها و برنامه‌های پیش رو جهت رفع چالش‌ها، آسیب‌شناسی وضعیت موجود و ارائه برنامه‌های مربوطه جهت حیات دوباره گردشگری خارجی کشور در ایام کرونا و پسا‌کرونا به توافق نظر رسیدند. 

ایران گردشگری گردشگری و صنایع دستی معاون وزارت امور خارجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر