کد خبر: 1008035 A

حسن ناهید (نوازنده نی و موسیقی‌دان) روز سه‌شنبه (۱۸ آذرماه) از بیمارستان مرخص شد.

به گزارش ایلنا، حسن ناهید (نوازنده نی و موسیقیدان) که بیش از دو هفته در بیمارستان بستری شده بود، روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه از بیمارستان مرخص شد.

احمد ناهید (فرزند حسن ناهید) خبر داده که این هنرمند اکنون در شرایط جسمی خوبی به سر می‌برد و بنا بر تشخیص پزشک معالج از بیمارستان به منزل منتقل شده است.

حسن ناهید، ۷۷ ساله به علت ایست قلبی و تنفسی دوم آذر ماه به بیمارستان منتقل و در بخش آی سی یو بستری شده بود. وضعیت جسمانی این هنرمند در ابتدای بستری شدن در بیمارستان مساعد نبود، اما به مرور این وضعیت رو به بهبودی رفت.

 

بیمارستان موسیقی بستری ترخیص ایست قلبی حسن ناهید
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر