کد خبر: 1002565 A

​مراتب ثبت ۱۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار همدان ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، در متن نامه علی‌اصغر مونسان (وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) به سیدسعید شاهرخی _استاندار همدان)  در خصوص ​مراتب ثبت ۱۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، آمده است:

در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیات وزرا، بند «ج» از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آیین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران، مراتب ثبت چهار اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌گردد.

۱- شالی ستون کتیبه‌دار مکشوفه از هگمتانه (شماره اموالی: ۱۰۶۴)، شماره ثبت ۱۲۸۶، مورخ ۹۷/۱۱/۱۰، 

۲- تورات چرمی (شماره اموالی: ۱۳۱۳)، شماره ثبت ۱۲۸۷، مورخ ۹۷/۱۱/۱۰، 

محل نگهداری: استان همدان، شهر همدان، خیابان بوعلی، میدان اکباتان، موزه هگمتانه.

۳- نقاشی طوماری مراسم عزاداری محرم (شماره اموالی: ۱۰۳۵)، شماره ثبت ۱۲۸۸، مورخ ۹۷/۱۱/۱۰، 

محل نگهداری: شهر همدان، خیابلان بوعلی، آرامگاه بوعلی سینا، موزه بوعلی، مخزن امن اموال اداره میراث‌فرهنگی همدان.

۴- طاسی مسی کتیبه دار (شماره اموالی: ۲۰۵۰)، شماره ثبت ۱۲۸۹، مورخ ۹۷/۱۱/۱۰، 

محل نگهداری: شهر همدان، میدان اکباتان، موزه هگمتانه.

همچنین در دو نامه مشابه دیگر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مراتب ثبت هفت اثر منقول فرهنگی‌تاریخی دیگر به استاندار همدان به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران ابلاغ شد.

۱- نسخه کتاب قانون بوعلی سینا (شماره اموالی: ۱۱۰)، شماره ثبت ۱۳۳۳، مورخ ۹۸/۶/۲۶، 

محل نگهداری: شهر همدان، خیابان بوعلی، آرامگاه بوعلی سینا، موزه بوعلی، مخزن امن اموال،

۲- گوشواره زرین مکشوفه از روستای ابرو (شماره اموالی: ۵۷)، شماره ثبت ۱۳۳۴، مورخ ۹۸/۶/۲۶، 

محل نگهداری: شهر همدان، میدان اکباتان، موزه هگمتانه.

۳- سه برگ زرین مکشوفه از روستای ابرو (شماره اموالی: ۵۸،۵۹،۶۰)، شماره ثبت ۱۳۳۵، مورخ ۹۸/۶/۲۶، 

۴- سنگ بنای مسجد میدان قیصریه (شماره اموالی: ۲۰۵۰)، شماره ثبت ۱۶۰۲، مورخ ۹۸/۱۱/۲۸، 

۵- سینی سه پایه سفالی مرصع، مکشوفه از شهر زیرزمینی سامن (شماره اموالی: ۲۶۳۷)، شماره ثبت ۱۶۰۳، مورخ ۹۸/۱۱/۲۸، 

۶- طاسی مسی کتیبه‌دار، مکشوفه از شهر زیرزمینی سامن (شماره اموالی: ۲۶۷۰)، شماره ثبت ۱۶۰۴، مورخ ۹۸/۱۱/۲۸، 

۷- مهر منقوش عقیق، مکشوفه از شهر زیرزمینی سامن (شماره اموالی: ۲۶۹۴)، شماره ثبت ۱۶۰۵، مورخ ۹۸/۱۱/۲۸، 

محل نگهداری: شهر همدان، خیابان بوعلی، آرامگاه بوعلی سینا، موزه بوعلی، مخزن امن اموال.

ثبت ملی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر