در گفت‌وگو با مدرس دانشگاه مطرح شد:

ایلنا: رضا یعقوبی می‌گوید: نسبت ما با کانت از نظر مابعدالطبیعه نسبت روشنی نیست. چون در این حوزه او را درست نشناخته‌ایم. اما…

پربازدیدترین