کد خبر: 841973 A

قاضی کشکولی در گفت و گو با ایلنا تاکید کرد:

قاضی کشکولی با بیان اینکه قوانین اجتماعی طبق نیاز جامعه و کشور وضع می‌شوند، افزود: اگرچه محاسن و معایب قوانین در پروسه اجرا مشخص می‌شود اما در شرایط فعلی‌طبق پیشرفت‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد شده در سال های گذشته نیاز است تا یک بازنگری و تجدید نظری در قوانین ایجاد شود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا محمدی کشکولی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه هیچ زمانی جایگاه مجلس شورای اسلامی در مقابل مردم به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مسئولیت دارد، تزلزل پیدا نخواهد کرد، ادامه داد: تمام بزرگان همواره به اهمیت مجلس به عنوان جایگاه ویژه قانون اساسی تاکید کرده اند.

قاضی کشکولی با بیان اینکه به موجب قانون اساسی مجلس شورای اسلامی دارای یک جایگاه رفیع و ارزشمندی است، گفت: مجلس شورای اسلامی از اصل جمهوریت نظام پاسداری و صیانت می کند.

وی بیان کرد: نیاز است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بحث قوانین ، مقررات لوایح و طرح ها کارهای بزرگتری انجام دهد.

جامعه سیاسی و اجتماعی قانون قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر