کد خبر: 829018 A

سفیر آلمان عنوان کرد:

سفیر آلمان گفت: از شور و شوق شیرازی‌ها بسیار خوشحالم و از پیمان دوستی میان شهرهای شیراز و وایمار خرسندم که این امر در راستای ایده همزاد و دوقلو بودن این شهرهای فرهنگی است.

به گزارش ایلنا، میشاییل کلور برتشولد در آغاز هفته فرهنگ آلمان به میزبانی شیراز، با خواندن این شعر حافظ که "بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم"، ادامه داد: امشب در دویستمین سالگرد تالیف دیوان غربی – شرقی که آن را جشن می گیریم، اما موضوع فراتر از این هاست.

وی با بیان اینکه دیوان غربی – شرقی گوته یک نماد است، تصریح کرد: این کتاب ارزشمند نماد تساهل و تسامح و تقریب یکدیگر در شرق و غرب جهان هستی است.

 کلور برتشولد با بیان اینکه حافظ در سده چهاردهم میلادی دنیایی شاعرانه از دوستی و عشق خلق کرده است، گفت: حافظ و گوته تنها ادیب و شاعر نبودند بلکه آزاده به شمار می روند.

سفیر آلمان دور اندیشی و رواداری این شاعران را شامل تمام جوامع دانست و افزود: آنها به جای مرزبندی های رایج، صخره های فرهنی را شکافتند.

کلور برتشولد افزود: جایی که آزاداندیشی حاکم باشد، جایی برای ساختارهای تنگ تحمیلی وجود ندارد و این دقیقا نقطه تلاقی این دو شاعر است.

وی با تصریح اینکه گوته از کنار گذاشتن تکبر و سختگیری و وسواس سخن می گفت، افزود: اینها به طور مشترک خصایصی است که شامل ایرانی ها و آلمانی ها نیز می شود.

سفیر آلمان تفاهم دو جانبه را راه حل گذر از چالش های کنونی برشمرد و گفت: شرق و غرب دیگر دشمن نیستند زیرا این را گوته می گوید.

آلمان جهان شعر عشق شهرهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر