کد خبر: 824593 A

رازقی مطرح کرد:

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: تکلیف ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی این است که خواسته و مطالبات بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با جدیت دنبال کنیم زیرا ما در مقابل کشور و آیندگان موظف هستیم.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در نخستین جلسه کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری این اتاق که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد:  انتظار بخش خصوصی در سالی که به نام رونق تولید نام گذاری شده توجه به تولید و رفع موانع آن بود که متاسفانه تاکنون شاهد اقدام موثر و مثبتی در حمایت از تولید نبودیم.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید نباید تنها در سخنرانی ها بیان شود، افزود: تولید در سالهای متمادی در کشور مورد غفلت و یا با موانع مختلف روبرو بوده به طوری که یکی از موانع مهم بر سر راه تولید کشور عدم ایجاد عدالت مالیاتی است به طوری که در حال حاضر 65 درصد کشور از بخش تولید، 12 درصد از حقوق بگیران دولتی و 4 درصد از بخش اصناف کشور تامین می شود که این آمار گویای کم توجهی به تولید پایدار در کشور است.

رازقی اظهارداشت: بر اسای آمارهای بانک مرکزی در سه برنامه توسعه کشور سهم بازرگانی و خدمات متفرقه درکشور از 15 درصد به 48 و نیم درصد، سهم بخش کشاورزی کمتر از یک سوم و سهم بخش صنعت از حدود 38 درصد به 18 و نیم درصد کاهش و سهم صادرات از حدود چهار درصد به نیم درصد رسیده است که این آمار جای تعمق دارد.

وی اضافه کرد: تولید پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و توجه به تولید؛ ثروت آفرینی و اشتغال پایدار را به دنبال دارد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت 15 کمیسیون در دور نهم فعالیت اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: یکی از کمیسیون های مهم این دوره در اتاق بازرگانی فارس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری است که نقش مهم و زیربنایی دارد.

رازقی عنوان داشت: این کمیسیون بار سنگینی بر عهده دارد زیرا قوانین دست و پاگیر و ناکارآمد یکی از بزرگترین موانع در اقتصاد کشور ماست که رتبه کسب و کار کشور در سطح بین المللی را نیزتحت تاثیر قرار می دهد.

وی تصریح کرد: با وجود پتانسیل های فراوان رتبه کسب و کار فعلی کشور در جهان در شان و منزلت کشور ما نیست اما متاسفانه این جایگاه ماحصل سالها وابستگی اقتصاد ما به پول نفت است.

 

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اقتصاد کشور بخش خصوصی پاشنه آشیل فعالان اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر