ایلنا از استان فارس گزارش می دهد؛

ایلنا: متاسفانه شیوع کرونا علاوه بر تاثیراتی که بر وضعیت سلامت، اقتصاد و ... افراد جامعه گذاشت ترکش های آن همچنان به صورت غیر…

پربازدیدترین