در ادامه بازدید از محله هرندی و دیگر مناطق جنوب تهران و مراحل اجرای طرح (آمران سلامت) توزیع ماسک و وسایل بهداشتی،بعد از ظهر امروز یکشنبه یازدهم آبان ماه در بین نیازمندان توزیع شد.

کد خبر: 989749