۲۰ نوامبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی کودک نامگذاری شده‌است اما کشورهای جهان بنا بر سنت و فرهنگ خود، این روز را در تاریخ های متفاوت از یکدیگر و به گونه‌‌های مختلفی برگزار می‌کنند. روز جهانی کودک در سراسر جهان انگیزه‌ای برای توجه به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان است. در ایران 16مهر ماه به عنوان روز کودک در نظر گرفته شده است و در هفته ای موسوم به هفته کودک، ویژه برنامه ها و جشن هایی برای کودکان برگزار می شود. این مجموعه به بهانه روز جهانی کودک ، تصاویری از کودکان روستای چاه علیشاه را نمایش می دهد. چاه علیشاه روستایی مرزی ازتوابع بخش جازموریان، شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان است که جمعیت غالب آن را کودکان تشکیل می دهند. کودکانی بسیار باهوش و با استعداد وشاد و سرزنده ولی محروم از تمام آنچه به عنوان حقوق کودکان و به عنوان پیمان نامه یک کنوانسیون بین المللی بر روی کاغذ ثبت شده است.

 

 

کد خبر: 978914