دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سیدمحمد امامی و ۳۲ متهم دیگر روز سه شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

 

کد خبر: 978792