بخش وزارت خانه ها و نهادهای دولتی نمایشگاه دستاورد های دفاع مقدس با حضور وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صندوق رفاه روستاییان و عشایر در حال برگزاری است.

 

کد خبر: 974308